Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Epigenetica, het brein en de darm

Door Angélique de Beule, april 2018 

Epigenetica is een snelgroeiende wetenschap, die onderzoek doet naar wijzigingen in de expressie van genen zonder dat het DNA zelf wijzigt. Dergelijke modificaties vinden plaats ter hoogte van de histonen. Dit zijn eiwitmoleculen die zich in de celkern bevinden en samen met het daaromheen opgerolde DNA chromatine vormen.

Bepaalde histon-aminozuurgroep(en) kunnen zich in de juiste omstandigheden binden met één van de volgende biochemische groepen: methyl, acetyl, fosfaat en ubiquitine. Dit zijn posttranslationele modificaties (PTM), die elk op hun eigen manier bijdragen aan wijziging in de genexpressie. Meer en meer ontdekken we welke rol ze spelen in verschillende biologische pro- cessen zoals transcriptionele regulatie, chromatine- compactering en DNA-herstelprocessen.

Transcriptioneleregulatie:regulatievan een reeks biologische processen, ter controle van de transcriptie,het proces waarbij de genetische informatie in DNA wordt getranscribeerd tot RNA.

Chromatine-compactering: chromatine is het complexvan DNA en eiwitten in de celkern. Het draagt er zorg voor dat het DNA zodanig compact wordt dat het in de celkern past. Dit heeft invloed op de expressie van genen.

 

In dit artikel komen beknopt de twee meest wetenschappelijk besproken histonen-modificaties aan bod: acetylatie en methylatie. Het zijn beide processen die leiden tot wijzigingen in de genexpressie.