eFIOW Opleidingen & bijscholingen

Welkom bij het epigenetisch Faché instituut voor orthomoleculaire Wetenschap (eFIOW), een kennisinstituut met een ruim opleidingsaanbod op vlak van voeding en gezondheid!

Onze studie opleiding in de Epigenetische Orthomoleculaire Geneeskunde is de meest flexibele professionele opleiding, gekenmerkt door haar meer dan 25 jaar expertise, ervaring, onafhankelijkheid, hoogste wetenschappelijke kwaliteit zonder dogma’s, steunend op de Wetenschappelijke Evidence Based Medicine en een volledige integratie van de allopathische geneeskunde van Newton (Newtoniaans denken) met de hedendaagse complementaire energetische geneeskunde van Einstein (de kwantumgeneeskunde) en de epigenetische revolutie van Lamarck (Dr Bruce Lipton Stanford University en Prof Dr Vanden Berghe KU Leuven 2013.)

De opleidingen aan het eFIOW zijn zonder meer uniek, volledig praktisch toepasbaar, wetenschappelijk onderbouwd en voorzien van de laatste actuele topics in jaarlijkse bijscholings-openstudiedagen

  • Epigenetische voeding, voedingsaanvullingen, diagnostiek, toxiciteit, ecologie en de onderliggende fysiologie, biochemie, genetica en epigenetica in de geneeskunde worden geïntegreerd in de meest totale professionele opleiding "Integrale gezondheidsspecialist en deskundige" aan het eFIOW vzw.
  • Voor gezondheidsbewuste mensen bestaat de opleiding 'Orthomoleculaire voedingscoach' of 'Epigenetische gezondheidscoach', die een leerplan aanbiedt om integraal gezond eten en leven zelf toe te passen en om dit tevens te kunnen doorgeven aan andere mensen.

 

eFIOW vzw is het enige onafhankelijke opleidings- en kennisinstituut in België

Orthomoleculaire voeding, geneeskunde, diagnostiek en biochemie worden geïntegreerd in de cursussen, publicaties, nutritionele  monografieën seminaries, congressen, website WIMED, nieuwsbrief en tijdschriften.

Eveneens kan men op de hoogte blijven van alle actualiteiten via onze digitale website WIMED: www.efiow.be.

Deze encyclopedie verzamelt alle ortho- moleculaire, medische en wetenschappelijke informatie over ziektebeelden en aandoeningen van A tot Z. Bij elk ziektebeeld ontdek je de meest actuele informatie a.d.h.v. rubrieken zoals omschrijving ziektebeeld, orthotrends, diagnostiek, epigenetische factoren, voedingsadviezen, suppletieadviezen, waarschuwingen, toxiciteit en verschillende WIMED-artikelen.

Nieuw: is ook onze interactieve epigenetische voedingsdriehoek, waarbij elke voedingsgroep kan geraadpleegd worden voor orthomoleculaire recepten, tips, trends en wetenschappelijke artikelen.

 

A. De lesvorm van de professionele opleiding

De lesvorm is een interactieve, integrale mondelinge assimilatiemethode door onderwijsdeskundige Walter Faché, die al meer dan 40 jaar als docent ervaring heeft om deze leerstof over te dragen in een originele didactische leervorm.

De student leert maximaal verbindingen en interacties te maken tussen de begrippen, orthoceuticals, mechanismen, biochemische evenwichten en ziektebeelden via een concentrische leervorm.

Deze unieke moderne methode resulteert in een maximale manier om in de practijk alles met alles te leren verbinden en steeds zelf de nodige interactieve relaties te kunnen leggen in moeilijk op te lossen medische problemen.  

Hieronder geven wij een voorbeeld uit de orthomoleculaire nutritionele geneeskunde hoe deze concentrische methode de orthomoleculaire en biochemische begrippen, de orthoceuticals, de onderliggende oorzaken en de biochemische evenwichten met mekaar in relatie brengt. 

 
Voorbeeld van Orthomoleculaire Nutritionele Geneeskunde

 

De professionele opleiding bestaat uit 4 niveaus:

Niveau 1: Medische basisopleiding in 12 dagen

Niveau 2: Inleidingscursus + Orthomoleculaire voeding, terreinen, pathologie en diagnostiek

Niveau 3: Nutritionele Medische Biochemie + epigenetische integraties

Niveau 4: Praktijk - coaching module

Meer info...

 

B. De lesvorm van de Orthomoleculaire voedingscoach en
     Epigenetische gezondheidscoach
 

De voedings- en gezondheidscoach opleiding staat ook bekend als de Gezondheidsreeksen. Ze bestaat uit zeven reeksen van vijf lesmomenten. 

De relatie tussen gezondheid/ziekte/voeding en gezondheid/omgeving wordt op zijn breedst onderzocht, steeds vanuit orthomoleculair/epigenetisch standpunt en met zoveel mogelijk praktische tips, actuele trends en studies. Slechts hier en daar worden de noodzakelijke biochemische achtergronden geïntegreerd om de orthomoleculaire voeding inzichtelijk beter te begrijpen.

De cursist leert ook verbindingen te maken met alle elementen van de cursus om interactief zelf interrelaties te leren maken en de orthomoleculaire voeding te integreren in de eet- en levenswijze van hemzelf en deze van anderen. De hele leerstof wordt zo praktisch mogelijk interactief en concentrisch gegeven om de cursist toe te laten de orthomoleculaire/epigenetische voeding en geneeskunde eigen te maken. Alle vragen in verband met de lessen krijgen een ruime kans om dieper door te dringen in de leerstof.

De voeding wordt in de ruimste zin van het woord op een huidige wetenschappelijke wijze en sterk motiverend en begeesterend gegeven door Walter Faché en Angélique De Beule, om maximaal resultaat te verkrijgen bij de ondersteuning van alle voedingsproblemen en ziektebeelden.
Geef de cellen van het lichaam de juiste nutriënten waarvoor zij geschapen zijn!

Alle voedingssystemen krijgen een bewijsforum in de orthomoleculaire wetenschappen, want orthomoleculaire voeding betekent de juiste voedingsmoleculen of nutriënten in de levensmiddelen op de juiste tijd in het lichaam brengen. Dit betekent dat de orthomoleculaire voeding en geneeskunde een wetenschap is, die elk therapeutisch voedingssysteem en therapeutische therapie optimaal kan ondersteunen en vooral ook biochemisch verklaren.

De voeding wordt in al haar dimensies met ontelbare voorbeelden geïllustreerd met zowel de inheemse als nieuwste uitheemse voedingsmiddelen. De voor- en nadelen van alle voedingsmiddelen, voedingsstoffen, voedingstherapieën en voedingssystemen worden kritisch beoordeeld en praktisch geïntegreerd. De voeding vormt de basis bij de behandeling van alle ziektebeelden en wordt een prioriteit bij alle gezondheidsproblemen om dan de nutritionele tekorten deskundig aan te vullen met de hoogst kwalitatieve voedings- supplementen.