Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner (Dag)

Samenvatting

Doel

Een tweejarige diepgaande, doch praktisch toepasbare orthomoleculaire opleiding die antwoorden biedt op vragen zoals:

 • Bestaat er een evenwichtig dieet? Hoe komt het dat zwaarlijvigheid zo in opmars is?
 • Wat is er nodig voor een goede spijsvertering?
 • Uit welke voeding halen we de meeste energie?

Je leert op een interactieve en praktische manier de nodige wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven op nutritioneel vlak.

Als toekomstige Ortho-voedingscoach leer je:

 • Opmaak van een evenwichtige macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) balans.
 • De rol en synergie van micronutriënten
 • Hoe voedingslabels te interpreteren en te letten op verdoken suikers en transvetten.
 • Voedingsmodellen te vergelijken en op een interactieve manier te gebruiken in een gesprek.
 • Voedingssuppletie op een correcte manier te benaderen en te implementeren
 • Hoe je met voeding de microbiële flora in evenwicht kan houden.
 • Het effect van hormonen in relatie brengen met suikerverslaving, emo-eten en andere eetproblemen.
 • Hoe stress de manier van eten en verteren kan verstoren en hoe dit op een orthomoleculaire manier aan te pakken.
 • Relatie tussen darmen en huid in verschillende stappen te optimaliseren

Met de aangereikte kennis, inzichten en verbanden opgebouwd gedurende de 35 lessen, alsook door het volgen van de Ortho – Biochemische basiscursus (Module 1) ben je instaat om een oriënterend en wetenschappelijk onderbouwd voedingstraject voor je cliënt uit te werken.
Dit zowel theoretisch als praktisch.

Ortho- voedingscoach practitioner

Daaropvolgend is er een praktijk-stage jaar voorzien met 10 interactieve contactdagen.
Je leert als Ortho-voedingscoach alle nodige omgevingsfactoren te verzamelen en deze op een evenwichtige manier om te zetten in een nutritioneel ondersteunend plan.

Vervolgens leer je hoe een gesprek met de cliënt op te bouwen, alsook op te volgen.
Stage kan doorgaan op een plaats naar keuze en heeft als doel je gemakkelijker te kunnen positioneren als ortho-voedingscoach in de sector waar je wenst werkzaam te zijn.

 • Voorkennis is niet nodig om te mogen deelnemen aan deze opleiding.
 • Ortho-Biochemische basiscursus kan ook na deze opleiding gevolgd worden.
 • Medische basiskennis getuigenschrift kunnen voorleggen om het getuigschrift van Ortho-voedingscoach te kunnen behalen
 • Ortho- voedingscoach practitioner ben je na het volgen van het praktijk-stage jaar
 • 80% aanwezigheid tijdens de lessen vereist, om het getuigschrift van Ortho-voedingscoach (practitioner) te kunnen behalen

Inhoud

 • OrthoReeks 1: Voedingskeuze
 • OrthoReeks 2: Gezondheidspreventie
 • OrthoReeks 3: Voedingssuppletie
 • OrthoReeks 4: Van mond tot grond
 • OrthoReeks 5: Darmen
 • OrthoReeks 6: Endocrien evenwicht
 • OrthoReeks 7: Lichaamsschoonheid

Orthomoleculaire opleidingen die aansluiten

 • Coaching module + Stage: €1490 (extra module)
 • Ortho-Biochemische basiscursus: 4 dagen - €440
 • Medische basisopleiding: 12 dagen -  €1390

Studiebelasting

 • Eén volledige reeks: 100u
 • Volledige opleiding: 7 ortho – reeksen: 700 u
 • Stage: 400u

 

Accreditatie

Examens

 • Deeltijds examen (vanaf 4 ortho-reeksen): 150€
 • Eén examen voor de 7 ortho-reeksen: 100 €

 

Toekomstige opleidingsmomenten

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden
 (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

 • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
 • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
 • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.