NIEUW Ortho-Biochemische Nutritionist 2018-2019

Samenvatting

Doel

Een tweejarige orthomoleculaire opleiding met wetenschappelijk onderbouwing en de nodige biochemische inzichten.
Deze opleiding biedt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is complementaire geneeskunde en hoe gaan we om met biochemische individualiteit?
 • Hoe kan de nutritionele status van onze huidige voeding worden verbeterd?
 • Wanneer zetten we orthoceuticals aanvullend naast voeding in?
 • Welke preventieve maatregelen nemen bij laaggradige ontstekingen?
 • Hoe kan het herstelproces worden bevorderd door activatie van de parasympaticus?

Als Ortho-Biochemische Nutritionist leer je:

 • Orthomoleculaire voedingsprincipes te integreren in onze huidige samenleving
 • De synergie ontdekken tussen macro- en micronutriënten en hoe deze te optimaliseren
 • Steeds toenemende voedingsmanipulaties te herkennen en om te buigen naar een evenwichtig voedingspatroon
 • Werken met een orthomoleculair voedingsmodel en hoe deze te integreren in de praktijk
 • Nutritionele suppletie op een correcte manier te gebruiken en te evalueren
 • Samenspel tussen autonoom zenuwstelsel en immuniteit te onderzoeken
 • Hoe allergieën ontstaan en ze op een orthomoleculaire manier te moduleren
 • Biochemisch kijken naar de voorverteringsorganen en hun interactie te optimaliseren
 • Inzicht en overzicht krijgen van orthomoleculaire bloedparameters 

De orthomoleculaire kennis opgebouwd doorheen de 12 modules, stelt je in staat om op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier een voedingstraject uit te werken voor je cliënt. Stapsgewijs en met de nodige praktische begeleiding worden zowel lichaam als geest terug in balans gebracht.

Extra info

 • Enige medische voorkennis en/of kennis in voedingsleer is gewenst
 • Modules hoeven niet in chronologische volgorde gevolgd te worden en men kan instromen, wanneer men wenst
 • Medische basiskennis getuigenschrift kunnen voorleggen om het getuigschrift van Ortho-Biochemische Nutritionist te kunnen behalen
 • Ortho-Biochemische Nutritionist ben je na het volgen van 11 modules (+ afleggen van de verschillende examens)
 • Ortho-Biochemische Nutritionist Practitioner ben je na het volgen van de 12 modules (+ afleggen van de verschillende examens)
 • 80% aanwezigheid tijdens de lessen vereist, om het getuigschrift van Ortho-Biochemische Nutritionist (Practitioner) te kunnen behalen

Inhoud

Deze opleiding bevat volgende onderliggende onderdelen:

Opleidingen die aansluiten

Medische basisopleiding: 12 dagen -  €1390

Studiebelasting

 • Eén boekdeel (+/-100 blz): 24 uren
 • Volledige opleiding: Module 1 – 11 (39 boekdelen): 936 uren
 • Stage: Module 12: 400 uren

Accreditatie

Examens

 • Module1 (schriftelijk): €100
 • Module 2 – 3 (schriftelijk): €150
 • Module 4 -6 (eindwerk): €200
 • Module 7 (schriftelijk / mondeling): €150
 • Module 8 – 10 (schriftelijk): €150
 • Module 11(schriftelijk / mondeling): €150
 • Module 12: inbegrepen in de prijs van coaching-stage module

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be

Toekomstige opleidingsmomenten

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden
 (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

 • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
 • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
 • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.