Medische basisopleiding

Samenvatting

Doel

Licenciaat Lichamelijke opvoeding Mevr. Ilona Buyl, coach en zaakvoerder van Born 2 be, neemt jullie op een boeiende en verrijkende manier mee in de wondere wereld van
het menselijk lichaam.
Er wordt aandacht besteed aan de eigenschappen en de structuur van de cel (cytologie). Om met deze basiskennis belangrijke orthomoleculaire verbanden te kunnen leggen tussen mens en omgeving (epigenetica), tussen organen onderling ... kortom een opleiding die klassieke anatomie, pathologie en fysiologie verrijkt met epigentische en energetische aspecten.

Inhoud

Naast de inleiding in anorganische, organische chemie en nutritionele biochemie
(zie "Inleiding tot de orthomoleculaire geneeskunde" Module 1 - Deel 1+ 2), biedt het eFIOW een grondige medische basisopleiding van 12 dagen voor zowel professionele als voedingsconsulentencursist, die zijn/haar diploma van orthomoleculaire nutritionist wenst te behalen. Aangevuld met individuele opdrachten en examen tot 120 contacturen.

 
Licenciaat Lichamelijke opvoeding Mevr. Ilona Buyl, coach en zaakvoerder van Born 2 be, neemt jullie op een boeiende en verrijkende manier mee in de wondere wereld van het menselijk lichaam. Om met deze basiskennis belangrijke orthomoleculaire verbanden te kunnen leggen tussen mens en omgeving (epigenetica), tussen organen onderling ... kortom een opleiding die klassieke anatomie, pathologie en fysiologie verrijkt met epigentische en energetische aspecten.
 
DEEL 1 : Inleiding - Cytologie & histologie (2 dagen)

DEEL 2: Anatomie - Fysiologie integratie (6 dagen)

DEEL 3: Pathologie & eindwerkverdediging (4 dagen)

Studiebelasting

Theorie:

Deel 1 : Inleiding - Cytologie & histologie
Deel 2 : Anatomie - Fysiologie integratie
Deel 3 : Pathologie

Totaal: 120u

Praktisch:

Eindwerk (comming soon)
Presentatie (comming soon)

Accreditatie

 

Examens

Anatomie: schriftelijk gedeelte
Pathologie: mondeling + verdediging eindwerk

Educatief verlof voor deze opleiding werd goedgekeurd door het PC330 op 06/07/2016

Toekomstige opleidingsmomenten

Geen toekomstige opleidingsmomenten gevonden

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden
 (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

  • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
  • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
  • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
  • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.