OrthoModule 2 en 3: Orthomoleculaire voeding en terreinen

Samenvatting

Doel

In Orthomodule 2 en 3 maakt men kennis met de orthomoleculaire visie, leert men alles over orthomoleculaire voeding, dranken en orthoceuticals en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.

OrthoModule 2 biedt antwoorden op vragen als:

 • Welke rol speelt orthomoleculaire geneeskunde als preventieve en complementaire geneeskunde?
 • Wat is methylatie en welke biochemische principes zijn hierin betrokken?
 • Wat is orthomoleculaire-epigenetische voeding?
 • Hoe wordt orthomoleculaire voeding in de huidige maatschappij ondermijnd en wat zijn de gevaren van deze manipulatieve trends?
 • Hoe en waarom moet het bloedsuiker constant worden gehouden en wat zijn de biochemische storingen die optreden als glucoseniveaus fluctueren. 
 • Wat zijn de functies en eigenschappen van triglyceriden, cholesterol en fosfolipiden?
 • Welke rol spelen verzadigde en onverzadigde vetten?
 • Hoe kan water een versterkende epigenetische rol spelen op celniveau?
 • Wat is het belang en functie van essentiële aminozuren?
 • Wat is het belang van een goed zuur-basen evenwicht in het licht van preventie?
 • Hoe kunnen we met voeding ingrijpen bij spijsverteringsproblematieken?
 • Hoe op een wetenschappelijke onderbouwde manier orthoceuticals inzetten?
 • Welke criteria daarbij hanteren en hoe het kaf van het koren scheiden in functie van een efficiënt orthomoleculair voedingsconcept?
 • Hoe inzicht krijgen in de verschillende voedings-, dranken- en orthoceuticalmodellen en ze praktisch toepassen?


OrthoModule 3 biedt antwoorden op vragen als:

 • Hoe kan een correct gebruik van essentiële vetzuren leiden tot een anti-inflammatoire werking van prostaglandines?
 • Welke cofactoren zijn van belang om deze biochemische routes gunstig te beïnvloeden?
 • Welke zijn de cruciale factoren om cholesterolaanmaak in evenwicht te houden en wat zijn de gevolgen van een disbalans?
 • Welke orthomoleculaire parameters zijn van belang in de preventie van cardiovasculaire problematiek?
 • Wat verstaan we onder de zuurstofparadox en welke enzymatische en niet-enzymatische antioxidanten zijn van belang bij deze paradox?
 • Welke soort vrije radicalen kunnen de cellen vernietigen? 
 • Hoe kunnen we de vrije radicalenwerking beperken aan de hand van voeding en orthoceuticals?
 • Welke organen, weefsels en specifieke cellen bepalen de werking van onze immuniteit?
 • Hoe verloopt het Mixed Function Oxidase systeem als ontgiftend enzymsysteem in de lever?
 • Wat verstaan we onder xenobiotica en hoe besteden we hier dagdagelijks de nodige aandacht aan?
 • Uit wat bestaat een orthomoleculair onderbouwd ontgiftingsprogramma en met welke factoren houden we rekening bij het toepassen daarvan?
 • Wat verstaan we onder een verzuurd terrein? Wat heeft dit voor gevolgen op cel- en enzymniveau en hoe trekken we dit terug recht aan de hand van voeding en dranken, orthoceuticals en stimulatie van ureum- en ademhalingscyclus?

Inhoud

OrthoModule 2: Orthomoleculaire voeding

 • Deel 1: Situering en identificatie van de orthomoleculaire biochemische wetenschap
 • Deel 2: Criteria en visie over orthomoleculaire, epigenetische voeding
 • Deel 3: Nutritionele macronutriënten
 • Deel 4: De functies en eigenschappen van water en orthomoleculaire dranken
 • Deel 5: Nutritioneel suppletie dossier van A tot Z 
 • Deel 6: Orthomoleculair suppletiemodel toepassing en integratie


Orthomodule 3: 
Orthomoleculaire terreinen

 • Deel 1: Inflammatoir terrein, Eicosanoïden
 • Deel 2: Oxidatie – Reductie Terrein
 • Deel 3: Immuniteitsterrein
 • Deel 4: Mixed Function Oxidase systeem
 • Deel 5: Zuur-base evenwicht

Studiebelasting

 • OrthoModule 2: Orthomoleculaire voeding (6 boekdelen) - 144 uur
 • OrthoModule 3:  Orthomoleculaire terreinen (5 boekdelen) - 120 uur
 • Totaal OM 2-3: 11 boekdelen (+/- 1100 blz.) –  36 begeleidingsfilmpjes aangeleverd op
  USB-stick – tussentijdse evaluatie – 2 lesdagen

Accreditatie

Examens

 • OrthoModule 2 - 3:  schriftelijk examen (open boek) - 150€

Toekomstige opleidingsmomenten

Geen toekomstige opleidingsmomenten gevonden

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden
 (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

 • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
 • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
 • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.