OrthoModule 1: Ortho-Biochemische basiscursus

Samenvatting

Doel

Een vierdaagse orthomoleculaire basisopleiding die antwoorden biedt op vragen zoals:

 • Waarom is de schildklier gevoelig voor tandpasta met fluor?
 • Welke vorm van ijzer is het best opneembaar door onze darmen?
 • Welk effect heeft keukenzout op de productie van maagzuur?
 • Hoe kan je eigen energiecyclus optimaliseren en onderhouden?
 • Hoe kunnen we ons wapenen tegen oxidatieve stress?
 • Hoe functioneren hormonen binnen de cel?
 • Welke factoren versterken onze genen en zetten ze aan tot positieve expressie?

In de Ortho-Biochemische basiscursus leer je:

 • Kennismaken met de verschillende evenwichtsreacties in het lichaam: zuur-base balans, oxidatie-reductie, vrije radicalen – antioxidanten balans 
 • Nodige inzichten verwerven op atoomniveau en hoe toe te passen in het dagelijks leven.
 • Eerste kennismaking met de macronutriënten: suikers, eiwitten en vetten en belangrijke vuistregels die meteen toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Verschillende energiesystemen ontdekken en welke cofactoren ze nodig hebben.
 • Wat mitochondriale voeding is en waar/hoe deze kan worden ingezet.
 • Welke externe factoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden.
 • Epigenetisch je genen sterker maken.
 • Het begrip microbioom kennen en deze ondersteunen  door de darmflora aan te sterken

Met de aangereikte kennis en wetenschappelijke verbanden opgebouwd gedurende deze 4 lessen, ben je instaat om nutritionele praktijkvragen onderbouwd uit te werken.
Met als doel je cliënt een dieper, wetenschappelijk  en oorzakelijk inzicht te geven. 
Vanuit deze kennis kan je begeleiden naar het gewenste resultaat.

Inhoud

Cursus is volledig herwerkt en geactualiseerd!

 

DEEL 1 en 2 -
Inleiding tot de organische en anorganische chemie en fysiologie

 1. Onzichtbare structuren: Inzicht in chemische structuur­formules / Tabel van Mendeljev / Elektronenbezetting / Chemische verbindingen / Chelatie en complexe verbindingen
 2. Chemie van voedingsstoffen: Organische verbindingen, lipiden, sacchariden, eiwitten / Eigenschappen aminozuren en eiwitten / Metabolisme van aminozuren in het lichaam / Afvoer van toxisch ammoniak / Glycolyse
 3. Oxidatie en reductie: Praktijkgerichte voorbeelden 
 4. Zuren-basen-pH-acidose-alkalose

DEEL 3 -
Inleiding tot de orthomoleculaire biochemie

 1. Inleiding tot de orthomoleculaire biochemie
 2. Biochemische grondschema’s / Aërobe en anaërobe glycolyse / Krebscyclus / Respiratieketen / Oxidatieve fosforylatie /Energiegeneratie / Ureumcyclus / De orthomoleculaire cofactoren en inhibitoren
 3. De interacties tussen de verschillende pathways worden orthomoleculair benaderd
 4. Situeren van deze orthomoleculaire stoffen in de bio­chemische pathways en mogelijke gevolgen, interacties, manipulaties

DEEL 4 - Epigenetica

 1. Het humane Genoom Project 
 2. Genetische en epigenetische aandoeningen
 3. Genetische manipulatie 
 4. Kan voeding de expressie van uw genen verbeteren?
 5. Hoe communiceren tussen uw voeding en uw genen?
 6. Antioxidant plan om de genen te beschermen
 7. Leesteksten: Geef je genen een optimale voeding; De vraag naar niet genetisch gemanipuleerde voeding wordt groter en groter; Neem het heft in eigen handen, bescherm jezelf tegen kanker met orthomoleculaire functional foods
 • Ortho-Biochemische basiscursus zit zowel in het opleidingspakket van de Orthomoleculaire Voedingscoach / Epigenetische gezondheidscoach als de Integrale Orthomoleculaire gezondheidsopleidingen.
 • Voorkennis is niet nodig om te mogen deelnemen aan deze cursus.

 

Accreditatie

 

Examens

 • Ortho-Biochemische basiscursus: 100€
 • 80% aanwezigheid tijdens de lessen vereist, om het certificaat van de Ortho-Biochemische basiscursus te kunnen behalen.

 

 

Toekomstige opleidingsmomenten

Geen toekomstige opleidingsmomenten gevonden

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

 • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
 • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
 • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.