Basisopleiding Neuropsyrurgie 2017

Samenvatting

 • Prijs: € 1.690,00
 • Locatie: Vlinderatelier – Achterheide 30 – 3980 Tessenderlo
 • Aantal contacturen: 60u
 • Diplomatype: Certificaat Basisopleiding Neuropsyrurgie
 • Docent:

  Marjolein van der Molen is afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen, doctoraalstudie Communicatiewetenschap, specialisatie Marketing. Ook volgde zij vakken op het gebied van de Economische psychologie. Zij is afgestudeerd Neuropsyrurg en heeft de specialisatie Kinderneuropsyrurgie gevolgd. Verder heeft zij opleidingen gevolgd op het gebied van Coaching, Psychotherapie en Management. Ze heeft veel ervaring opgedaan met Neuropsyrurgie  tijdens haar werk in de praktijk van Agnes van Enkhuizen, de grondlegger van Neuropsyrurgie en de afgelopen twintig jaar in haar eigen praktijk. Sinds  zestien jaar verzorgt zij zelf onderdelen van de opleiding Neuropsyrurgie.

  Marjolein van der Molen startte haar eigen bureau  voor Persoonlijke ontwikkeling, coaching en therapie in 2000. In de 10 jaar daarvoor was zij werkzaam in het bedrijfsleven als marketingcommunicatie-adviseur/manager. Naast haar  praktijk coacht Marjolein  werknemers in bedrijven met diverse doelstellingen en zij begeleidt  mensen die een reintegratietraject volgen na een periode van ziekte of bij outplacement. Ook is zij personal coach en geeft zij diverse trainingen.

  Voor meer informatie: http://www.marjoleinvandermolen.nl/

 • Doelgroep: Apotheker en assistent, Arts, Audioloog, Bio-ingenieur, Burgerlijk ingenieur, Diëtist, Ergotherapeut, Gynaecoloog, Industrieel ingenieur, Kinesist, Logopedist, Medisch laboratorium technoloog, Orthopedist, Osteopaat, Podoloog, Tandarts, Technoloog medische beeldvorming, Verpleegkundige, Vroedvrouw

Inhoud

De inhoud van de basisopleiding Neuropsyrurgie is er met name op gericht om deze bijzondere methode in de praktijk te gaan toepassen. De studie geeft kennis over het leven, gezondheid en ziekten. Geschikt voor mensen die al in de gezondheidszorg werken maar ook voor mensen die meer over zichzelf en het leven willen leren.

Belangrijk uitgangspunt van Neuropsyrurgie is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat het zenuwstelsel beide verbindt. 

Op zich niets nieuws, want Socrates verklaarde al dat ‘een van de ziel gescheiden lichamelijke aandoening’ niet bestaat. Zijn leerling Plato vond de grootste fout bij de behandeling van ziekten, dat er een dokter voor het lichaam en een dokter voor de ziel was.

Het heeft echter lang geduurd voor de moderne medische wereld hierin wilde geloven. Onderzoek naar ziekte, pijn en disfunctioneren had alle voorrang boven onderzoek naar bijvoorbeeld de invloed van geluk en positieve gevoelens van de mens.

Nu er met de dag meer mensen last hebben van stress en bijkomende lichamelijke klachten, wordt het verband tussen geestelijk en lichamelijk welzijn steeds vaker onderzocht en bewezen. Zo is bekend dat door stress de lichamelijke weerstand daalt. Bij een depressie is heel duidelijk een scala aan lichamelijke klachten te herleiden naar de ontregeling van het limbische systeem (een onderdeel van de hersenen). Duidelijke voorbeelden zijn slaap-, plas- en eetproblemen.

Psychosomatische klachten vinden hun oorsprong dus altijd in het psychische.
Psychisch onbehagen veroorzaakt storingen in het functioneren van het zenuwstelsel, dat tot taak heeft al de orgaanfuncties en het immuunsysteem en het hormonale systeem op correcte wijze te laten werken. Lukt dit niet, dan zullen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan of uiteindelijk ziekte. 

Bijkomend probleem is dat men het slecht functioneren van het zenuwstelsel niet kan voelen voordat lichamelijke klachten zich daadwerkelijk kenbaar maken. In dit opzicht is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, die men pas opmerkt als de dokter hem door meting heeft kunnen vaststellen. Ook psychosomatische klachten zijn door meting vast te stellen. Het is dan noodzakelijk de oorzaken voldoende en helder bewust in kaart te brengen. Anders blijft het ziekmakend proces in stand.

Naast volwassenen zijn er heel veel kinderen van nul tot achttien jaar inmiddels succesvol met Neuropsyrurgie geholpen

Een verbeterde relatie tussen lichaam en geest leidt bijvoorbeeld tot een betere motoriek, een sterke afname van slaapstoornissen, betere schoolprestaties. Ook worden kinderen rustiger en minder agressief. Te stille kinderen daarentegen zullen juist meer van zich gaan afbijten.

Maar ook klachten als hyperventilatie, gedeprimeerdheid, angsten, leerproblemen, contactproblemen, niet weerbaar zijn, buikpijn, hoofdpijn kunnen er effectief mee gereset worden.

Groot voordeel van de methode is het goede resultaat binnen een relatief kort tijdbestek. Bijvoorbeeld kinderen die op school dreigen achter te blijven door hun klachten kunnen hier sterk van profiteren. Of denk aan kinderen met ernstige slaapproblemen waar een heel gezin hinder van ondervindt. 

 

Modules van de basisopleiding Neuropsyrurgie

Als u de basisopleiding Neuropsyrurgie heeft gevolgd, kunt u de onderstaande modules toepassen. U krijgt hiervoor digitale readers, theoretische kennis tijdens de cursusdagen en het praktisch trainen om de kennis te kunnen toepassen.

 

1. Psychotherapeutische analyse:

 • Waarom heb ik deze ouders; de ouderanalyse is een mooi instrument om de ontwikkeling van de cliënt te begrijpen
 • Kosmogenetica; het leren toepassen van deze kennis om de levensles van de cliënt inzichtelijk te maken. De evolutie van de mens gezien
  vanuit de natuurlijke en onontkoombare samenhang met planetaire processen.
 • Orgaanpsychologie; een werkmodel om de problemen van de cliënt te duiden waardoor genezing mogelijk wordt op een dieper niveau. De relatie tussen lichamelijke klachten, pijn en ziekten als noodsignalen van de ziel.
 • Het maken van een prognose en het uitvoeren
  van het analysegesprek

2. De resetmethode van het zenuwstelsel

 • Inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel en de bijzondere rol van de parasympaticus als bemiddelaar tussen lichamelijke processen de mogelijkheden van de ziel om zich te handhaven in de wereld.
 • Het resetten van het autonome zenuwstelsel door de uitvoering van de lichaamsbehandeling.
 • Het meten van de elektrische huidweerstand en diagnostiek.

3. Trainen van de analyse en resetmethode

 • De lichaamsresetting en het maken van de analyse worden getraind op elkaar.
 • Het trainen met elkaar en vervolgens met proefpersonen. De terugkoppeling daarvan wordt in de cursus besproken.
 • De resetting van het zenuwstelsel is onlosmakelijke verbonden met het psychotherapeutische deel van Neuropsyrurgie. De laatste cursusdag is een examendag en de opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

 

Kostprijs

 • €1690: volledige opleiding incl. cursus, persoonlijke analyse & reset en examengeld
 • Te betalen 1 maand alvorens de opleiding start
 • Plaatsen zijn beperkt: min. 8 - max. 12 personen

Studiebelasting

 • 80 uur: maken van een prognose, maken van een analyse, inoefenen van de resettingmethode

Examens

 • Woensdag 21 november 2018

Toekomstige opleidingsmomenten

Inschrijven

Inschrijven is VERPLICHT via +32 (0)13/29 29 42 of opleiding@efiow.be
Betalings- en annulatievoorwaarden
 (zie verkoopsvoorwaarden opleidingen)

 • Bevestiging inschrijving: mits het eFIOW uw betaling ten laatste 15 dagen vóór aanvangsdatum ontvangt
 • De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.
 • In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.