Orthotrend van de week

Hier verzamelen we elke week een trend in de orthomoleculaire wetenschappen.

Oudere orthotrends vind je terug in het archief.

Laatste orthotrend

Vandaag behoort het spelen van computer- en videogames tot één van de populairste bezigheden onder kinderen en jongeren. Recent onderzoek toont aan dat online gamen zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op het brein. Dit wordt onderbouwd door een grootschalige meta-analyse van 116 studies, waarvan de waarnemingen werden gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience. 

Onderzoekers zien dat gamen kan resulteren in:

 • Verbeteringen in selectieve, verdeelde en aanhoudende aandacht. Een betere wisselwerking tussen aandachts- en sensorische-motorische gebieden zijn in een groot aantal studies beschreven.
 • Stijgende vermogen om de ruimtelijke relatie tussen objecten visueel waar te nemen
  Het aantal stimuli dat tegelijkertijd op het scherm verschijnt en de complexiteit van elke stimulus lijken namelijk verschillende reacties uit de hersenen op te roepen.
 • Sterkere cognitieve controle waarbij het ‘werkgeheugen’ toeneemt. Dit is waar te nemen via toenemende activiteit in de prefrontale hersengebieden.

Enerzijds toont onderzoek stijgende activiteit met positieve effecten aan in bepaalde hersengebieden. Anderzijds liggen de risico’s van online gamen steeds op de loer. Verslavingsgedrag en verminderd empatisch vermogen door (veelal) blootstelling aan geweld zijn er maar enkele van. Onderzoek toont verder aan dat de tijd die jongens tussen 15 tot 19 jaar voor het scherm doorbrengt, omgekeerd evenredig is met hun gemeten botmineraaldichtheid  

Verder is er spraken van slaap- en zichtproblemen door het overmatig blootstaan aan blauw led licht dat resulteert in en onderdrukking van de melatonineproductie.  Bovendien vergroot de kans op degeneratieve maculaschade en mitochondriale stoornissen die kunnen leiden tot chronische- en beschavingsziekten (Metabool syndroom, cardiovasculair,..)

Het ervaren van plezierbeleving uit langdurig gamen houdt ook steeds een verslavingsrisico in. Waarvan ontregeling van het beloningscentrum in de hersenen de oorzaak is.

Indien gamen ook tot jouw toplijstje behoort van vrije tijdsbesteding, hou dan deze vuistregels in acht:
 • Beperk gamen in tijd en wissel steeds af met voldoende beweging en activiteit in de natuur.
 • Kies voor games waarbij fysieke activiteit gestimuleerd wordt boven passieve videogames.
 • Vermijd gamen 's nachts of net voor je gaat slapen en kies voor een blauw led licht filter.
 • Stimuleer dopamine op natuurlijke wijze bijv. door plezier te halen uit actieve en sociale activiteiten en breng in evenwicht met serotonine.

Bronnen:

 • Front. Hum. Neurosci., 22 May 2017
 • Sleep Med. 2017 Feb;30:64-70.
 • J Neurosci. 2017 Jul 10. pii: 2832-16.