Nieuwsbrief

Hieronder vindt u een overzicht van alle nieuwe ontwikkelingen en geplande activiteiten van het eFIOW opleidingsinstituut

Laatste nieuwsbrief

Diabetes Type III - Shiitake - AHCC - HPV - Alzheimer - Otto Warburg - Seminarie darm-brein - Ortho-Biochemische basis Reeks 2

Nieuwsbrief eFIOW

www.eFIOW.be

Bekijk de online versie indien deze
nieuwsbrief niet leesbaar is
of afbeeldingen niet zichtbaar zijn.
Klik hier om uit te schrijven.

In deze nieuwsbrief: 19/03/'18

ORTHOMOLECULAIRE TIP van Els Cornelis - Lees meer...

`Hoe voorkom je het evolueren van Diabetes Type-II naar Diabetes Type-III?´

ORTHOMOLECULAIRE TREND van Els Cornelis - Lees meer...

`AHCC- het natuurlijke antwoord op HPV-vaccins?´

NIEUWS eFIOW - Lees meer...

Monografieën nrs 67 & 111: " Ziekte van Alzheimer, nutritionele benadering" en
"Een nieuwe doorbraak in de preventie van kanker Deel II" in de kijker

AGENDA eFIOW - Lees meer...

Zaterdag 28 april '18: " De relatie tussen koolhydraten en vaatproblematiek"- Dr. J. Opheide (Verrebroek)
Vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei '18: "Seminarie Kinderdiagnostiek" (Drongen, bij Gent)
Start 26 mei '18: Zomerreeks Ortho-Biochemische basisopleiding (Tessenderlo)

eFIOW Community - Lees meer...

`Vitamine B-complex Platinum - Mannavital´

ORTHOMOLECULAIRE TIP van Els Cornelis

`Hoe voorkom je de evolutie van Diabetes Type-2 naar Diabetes Type-3?´

         

Alzheimer en cognitieve achteruitgang- ook Diabetes Type-III genoemd- vertoont sterke correlaties met Diabetes Type-II. Deze laatste, gekenmerkt door een instabiel glucoseniveau en insulineresistentie, put het insulin-degrading enzyme (IDE) uit. IDE staat niet enkel in voor de afbraak van insuline. Ook speelt het zijn rol in de afbraak van het Amyloïd proteïne. Een ophoping van amyloid is een bekende oorzakelijke factor in Alzheimer pathologie. Hoe meer IDE wordt opgebruikt voor het afbreken van insuline, hoe minder er overblijft voor het opruimen van amyloïd. Hoge glucosebloedniveaus leiden ook tot meer aanmaak van advanced glycation end products (AGE's). Deze niet enzymatische proteïnebindingen met glucose veroorzaken DNA-schade, schade aan bloedvaatwanden en celmembranen én lekkend brein syndroom door een permeabele bloed-hersenbarrière.

Hou het bloed-hersenglucoseniveau stabiel aan de hand van:

 • Nuttig enkel voeding met een lage glycemische belasting: volwaardige granen, biologische groenten, peulvruchten, ongeraffineerde essentiële en middellange-ketenvetzuren, eiwitten met een hoge biologische beschikbaarheid. Dit aan de hand van de eFIOW voedingsdriehoek
 • Verzorg de balans tussen het ortho-en parasympatisch zenuwstelsel: beweeg, mediteer, doe aan buikademhaling om de afgifte van cortisol en glycogeen binnen de perken te houden. 
 • Bepaal je insulinestatus aan de hand van deze parameters en hun ideaalwaarden:
  1. Fasting insuline: <4,5 mIU/ml of HOMA-IR test
  (Homeostasis Model of Assessment – Insulin Resistance)
  2. Fasting glucose = 70-90 mg/dl
  3. Hemoglobin A1c: < 5,6%
Bron:
 • Dr. D. Bredesen. The End of Alzheimer's. The first programme to prevent and reverse the cognitive decline of Dementia. ISBN 978-1-78504-122-8

Wil je meer weten over de rol van glucose en fructose op vaatproblematiek?

 Hier wordt dieper op ingegaan tijdens de openstudiedag van

zaterdag 28 april 2018  (Verrebroek)

Bekijk hier de korte inhoud door Dr. J Opheide

I.s.m Energetica Natura

ORTHOMOLECULAIRE TREND van Els Cornelis

`AHCC- Het natuurlijke antwoord op HPV-vaccins?´

De stof ‘active hexose correlated compound of kortweg AHCC is een alfaglucaan en werd ontdekt in de zwamvlok van de shiitake. AHCC wordt vervaardigd door de mycelia (zwamvlok) van Lentinula edodes (paddenstoelworteldraden) te kweken. De stof wordt gebonden aan een acetylgroep wat het tot AHCC maakt. De kleinere en dus beter opneembare alfaglucanen zijn beter absorbeerbaar door hun laag moleculair gewicht en dat maakt het verschil met andere (gewone) paddenstoelen en preparaten.

Het humaan papillomavirus (HPV), geassocieerd met baarmoederhalskanker, kent tot nog toe geen effectieve behandeling.
Humane papillomavirussen (HPV's) omvatten meer dan 100 DNA-virussen die menselijke epitheliale cellen en mucosa infecteren. Het is ook mogelijk tegelijkertijd met meerdere HPV-typen geïnfecteerd te worden. Van de 100 bekende humane subtypes zijn er 15 hoogrisicosubtypes. HPV-subtypes 16 en 18 komen het meest voor en zijn verantwoordelijk voor 70% van de baarmoederhalskankers.
HPV-vaccinatieprogramma’s zijn vaak omstreden omwille van de bijwerkingen. Opvallend is dat het Japanse ministerie van gezondheid het vaccin niet officieel erkend, omwille van vele klachten over bijwerkingen bij tienermeisjes.
In deze video  heeft de hoofdonderzoeker van AHCC, Dr. Judith Smith, de onderzoeksresultaten uitgewerkt zoals gepresenteerd door de Society for Integrative Oncology, tijdens het 11e internationale conferentie in Houston.
Dr. Judith Smith geeft aan dat AHCC het natuurlijke antwoord kan zijn om het omstreden HPV vaccin. AHCC is een voedingssupplement zonder bekend neveneffect dat het immuunsysteem moduleert en de tumorgroei afremt, aldus Smith.
De University of Texas Health Science Center Medical School bevestigt de preklinische bevindingen dat AHCC effectief blijkt te zijn voor de uitroeiing van HPV-infecties.
Hun gerandomiseerde, dubbelblinde placebo-gecontroleerde, cross-over studie geeft aan:
 • 10 vrouwen met aanhoudende HPV-infectie kregen 3 gram per dag AHCC in capsules op een lege maag, gedurende maximaal 6 maanden.
 • 5 van de 10 deelnemers bereikten binnen enkele weken tot maanden na het nemen van AHCC een negatief resultaat voor HPV-infectie. 
De primaire uitkomst van deze studie is het bereiken van duurzame uitroeiing van persistent hoog risico HPV-infectie. Dit wordt bepaald door HPV negatieve testresultaten, welke worden bekomen gedurende actieve behandeling met AHCC en gehandhaafd gedurende 6 maanden na de suppletie en 12 maanden na voltooiing van de AHCC-behandeling. Dit in vergelijking met placebo.
De geschatte einddatum van dit AHCC HPV fase 2-onderzoek is december 2018.
Dr. Fred Pescatore, de AHCC-expert en internationaal erkende expert op het gebied van integrale geneeskunde – benadrukt dat AHCC intussen wordt gebruikt in meer dan 700 klinieken en ziekenhuizen in Japan, voornamelijk tegen de meeste tumoren bij de behandeling van kanker. Ondersteund door meer dan 20 humane studies en met meer dan 100 preklinische in vivo en in vitro studies.
 
AHCC moduleert gans het immuunsysteem en remt inflammatie:
 • Het aantal dendritische cellen neemt in aantal toe
 • Reguleert overexpressie van bepaalde T-helpercellen
 • Stimuleert de macrofagen
 • Stimuleert de activiteit van natural killer cellen (aangeboren immuniteit)
 • Fagocyterende neutrofielen stijgen
 • Activeert Toll-like receptoren
 • Versterkt de mucosale immuunrespons, voor het overgrote deel gevestigd in de Peyerse platen van de dunne darm.
Merk op dat AHCC bijkomend als een prebioticum fungeert. Stoffen als vitamine D3, vitamine A, methyl-folaat (B9), niacine (B3) versterken de werking van AHCC nog door het eerstelijnsafweersysteem in de dunne darm te optimaliseren.
Bronnen:
 • Health congres AHCC (15/03/'18)- Ph. D. Kohei Homma
 • Smith. Judith A. Phase II Evaluation of AHCC for the Eradication of HPV Infections. Clinicaltrials.gov. last updates nov. 2016

Een microbioom in balans is de eerste vereiste voor een goed functionerend immuunsysteem.
Hoe stuurt een evenwichtige microbiële samenstelling de dendritische cellen, T-helpercellen, cytokines, granulocyten aan tot normale immuunreacties?

Dat kom je te weten in OrthoModule 4 van de opleiding Ortho-Biochemische Nutritionist 2018-'19

 

NIEUWS eFIOW

Monografieën nrs 67 en 111 in de kijker

Ziekte van Alzheimer, nutritionele benadering

Monografie 67 -
€ 35

Er is nog steeds geen effectief Alzheimermedicijn gevonden. Dit kan echter opgevangen worden door een orthomoleculaire voedings- en suppletie strategie, die er in de eerste plaats op gericht is de ziekte van Alzheimer te voorkomen.

Verder brengt deze monografie meer inzichten in het ontstaansmechanisme van Alzheimer en hoe dit op een epigenetische manier kan ondervangen worden.

Klik hier om verder te lezen en om deze monografie te bestellen

Een nieuwe doorbraak in de preventie van kanker Deel II

Monografie 111 -
€ 45

De sleutel van kanker is eigenlijk al meer dan 80 jaar geleden aangetoond door de Duitse Nobelprijswinnaar Otto Warburg MD PhD, die bewees dat een vermindering van het zuurstofgehalte met 35% een cel ertoe aanzette om, hetzij te sterven, dan wel kankerachtig te worden. De natuur heeft toch iedere cel het vermogen gegeven om zonder zuurstof via fermentatie te overleven. Cellen moeten normaal hun energie krijgen door zuurstof op te nemen en te gebruiken in de celademhaling, respiratieketen genoemd.]

Klik hier om verder te lezen en om deze monografie te bestellen

AGENDA eFIOW

Klik hier voor een overzicht van al onze activiteiten

Tweedaags seminarie kinderdiagnostiek
- Op vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei 2018 (Drongen, bij Gent)

 

Verschillende professionele sprekers met als rode draad 
"Darm-Brein connectie"

              Dit tweedaags seminarie ‘kinderdiagnostiek’ staat volledig in het teken van de relatie tussen microbioom en brein. Waarbij zowel het eFIOW als verschillende externe sprekers komen toelichten wat er aan de grondslag ligt van verstoorde prikkelgeleiding in de hersenen. 
Dit uit zich bij kinderen in klachten als concentratieproblemen, depressies, angsten, AD(H)D enz.

Elke spreker bekijkt dit thema vanuit zijn specifieke invalshoek en specialisatie:

Programma Dag 1: Vrijdag 4 mei van 13u00- 20u00

 • 13- 15u30: “Neurotransmitters in balans- welke factoren bepalen hun fragiele evenwicht?” (E. Cornelis, eFIOW) 
  aansluitend “Laboratorium evaluatie van neurotransmitters"
  (W. Top, klinisch bioloog en medisch directeur Fidlab)
 • 15u30: hapje en drankje
 • 16u- 17u30: “Het oor als motor van de hersenen” (J. Vervoort, Atlantis)
 • 17u45- 19u45: “Microbioom screening bij kinderen” (B. Anthonis, Biopredix)
 • 20u: Aansluitend wordt er een receptie aangeboden door Springfield Nutraceuticals dewelke vooraf gegaan wordt door een korte introductie: “Wetenschap en innovatie vertalen naar de praktijk.” (M. Vanacker, Springfield Nutraceuticals).

                 

Programma Dag 2: Zaterdag 5 mei van 10u00- 16u00

 • 10u00-12u00: “Nutritionele ondersteuning met omega 3 & 6 vetzuren bij de behandeling van concentratie-stoornissen en AD(H)D, een wetenschappelijk stand van zaken” (J. D’Helft, Springfield Nutraceuticals)
 • Aansluitend: “Professionele ervaringen uit de kinderpsychiaterpraktijk (Dr. S. Didden)
 • 12u00-13u00: Lunch
 • 13u00-14u45: “Opsporen van onbewuste emoties en aansturen van het brein”
  (F. Temmerman, Voice Analysis en Brain scan)
 • 15u00-16u00: “Verhoogt de optimalisatie van de spijsvertering de werking van nutriënten? Focus op vetzuren bij kinderen met o.a. concentratieproblemen en ADHD” (Drs. Ch. Veugelers, NutraScience)

i.s.m. 

 

Zomerreeks "Ortho-Biochemische basiscursus" (Tessenderlo) mei- juni 2018

 

 

Het eFIOW biedt een tweede lessenreeks "Ortho-Biochemische basiscursus" aan!

Een vierdaagse orthomoleculaire basisopleiding die antwoorden biedt op vragen zoals:
 • Waarom is de schildklier gevoelig voor tandpasta met fluor?
 • Welke vorm van ijzer is het best opneembaar door onze darmen?
 • Welk effect heeft keukenzout op de productie van maagzuur?
 • Hoe kan je eigen energiecyclus optimaliseren en onderhouden?
 • Hoe kunnen we ons wapenen tegen oxidatieve stress?
 • Hoe functioneren hormonen binnen de cel?
 • Welke factoren versterken onze genen en zetten ze aan tot positieve expressie?

In de Ortho-Biochemische basiscursus leer je:

 • Kennismaken met de verschillende balansen in het lichaam: zuur-base balans, oxidatie-reductie, vrije radicalen – antioxidanten balans en niet te vergeten de balans in het autonoom zenuwstelsel.
 • Nodige inzichten verwerven op atoomniveau en hoe toe te passen in het dagelijks leven.
 • Eerste kennismaking met de macronutriënten: suikers, eiwitten en vetten en belangrijke vuistregels die meteen toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Verschillende energiesystemen ontdekken en welke cofactoren ze nodig hebben.
 • Wat mitochondriale voeding is en waar/hoe deze kan worden ingezet.
 • Welke externe factoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden.
 • Epigenetisch je genen sterker maken
 • Het begrip microbioom kennen en deze ondersteunen  door de darmflora aan te sterken
 • Met de aangereikte kennis en wetenschappelijke verbanden opgebouwd gedurende deze 4 lessen, ben je instaat om nutritionele praktijkvragen onderbouwd uit te werken.
 • Met als doel je cliënt een dieper, wetenschappelijk  en oorzakelijk inzicht te geven. Vanuit deze kennis kan je begeleiden naar het gewenste resultaat.
 • Leslocatie: Vlinderatelier, Achterheide 30, 3980 Tessenderlo
 • Prijs: 440 € incl. gekleurde syllabus
 • Inschrijven: opleiding@efiow.be of T: 0032/(0)13 29 29 42
 • Aangewezen voor iedereen die als orthomoleculaire voedingscoach/therapeut wenst te starten in een eigen of groepspraktijk
Lesdata tweede lessenreeks 2018 (telkens van 9u-17u)

eFIOW Community

Het eFIOW streeft ernaar om samen met personen, firma's, verenigingen en laboratoria, die toonaangevend zijn op het vlak van biologische, organische voeding/suppletie & niet-toxische geneeswijzen in de Benelux, met elkaar te verbinden in een uniek Orthomoleculair Community-Concept, waarbij digitalisering en moderne communicatie-, informatie- en innovatievormen de voertuigen moeten worden van het eFIOW kenniscentrum.

`Vitamine B-complex Platinum´

Mannavital

 

De complete B-familie in een werkzame dosering én in hun direct actieve vormen
Het “Vitamine B-complex” is een groep van nutriënten die in synergie met elkaar verschillende essentiële lichaamsfuncties bevorderen.
Helaas bevatten de meeste B-complexen op de markt vooral minder werkzame, moeilijk opneembare of soms in hogere doses zelfs schadelijke, synthetische componenten. Ook is hun dosering soms te laag voor het beoogde doel. Met het VITAMINE B COMPLEX PLATINUM van Mannavital is er eindelijk een Belgisch complex dat niet alleen de B-componenten in hun meest actieve vorm aanvoert, maar ook in een effectieve dosis.
 
Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:
 • 50 mg vitamine B1 (4545 % RI*): waarvan 5 mg thiaminepyrofosfaat of de direct actieve vorm; is vanwege de zeer hoge kostprijs van thiaminepyrofosfaat aangevuld met 45 mg thiaminehydrochloride
 • 50 mg vitamine B2 (3571 RI*): als riboflavine-5-fosfaat (geen riboflavine)
 • 50 vitamine B3 (313 % RI*): als niacinamide (geen nicotinezuur, dat in België verboden is)
 • 50 vitamine B5 (833 % RI*): als calcium-D-panthothenaat
 • 6 mg vitamine B6 (428 % RI*): als pyridoxal-5’-fosfaat aan de in België maximaal toegelaten dosis (geen pyridoxinehydrochloride)
 • 500 mcg vitamine B9/B11/M/foliumzuur (250 % RI*): o.v.v. calcium-5-methyltetrahydrofolaat of 5-MTHF (geen foliumzuur, noch folaat)
 • 50 mcg vitamine B12 (2000 % RI*) , o.v.v. 50 % methylcobalamine en 50 % adenosylcobalamine (geen cyanocobalamine)
 • 500 mcg D-biotine (1000 % RI*)
 • 50 mg choline ovv cholinebitartraat
 • 50 mg inositol
 • 15 mg PABA (para-aminobenzoëzuur)
 • 147 mg Biergist als natuurlijke bron van B-vitaminen (waaronder extra vitamine B6) en van cofactoren die de functie van de hoger vernoemde B-vitaminen ondersteunen

* RI = Referentie-inname Hulpstoffen: capsulewand (hydroxypropylmethylcellulose), vulmiddel (microkristallijne cellulose), antiklontermiddel (siliciumdioxide), aminozuur/smaakstof (leucine)

 • Dosis: 1 per dag (intensief) tot 1 om de 2 à 3 dagen (onderhoud)
Voor meer informatie over dit product en onze eFIOW partner Mannavital, klik hier