Openstudiedag: "Allergie en histamine-toxiciteit" i.s.m. Springfield

Histamine in bedwang houden is geen koud kunstje

Allergieën komen steeds vaker voor in rijke landen en leggen een zware last op de patiënt en de gezondheidszorg. Momenteel zijn in België 1 op 3 kinderen allergisch. Ze vormen bijgevolg IgE- antistoffen tegen allergenen en ze hebben een positieve huidtest voor een of andere allergie zoals de huisstofmijt. We kunnen dus spreken van een ware epidemie.  Enerzijds draagt erfelijkheid toe tot het ontstaan ervan. De kans op allergie is veel groter (40%) wanneer één van je ouders een allergie heeft. Niettemin hebben onder meer de omgeving waar we opgroeien en de voeding die we nuttigen, veel invloed op het al dan niet ontstaan van allergie.

Maar niet iedereen met allergische symptomen heeft een overgevoelig immuunsysteem.
Dezelfde symptomen kunnen optreden bij een niet immunologisch aangestuurde pseudo-allergie. Histamine is hier één van de belangrijkste mediatoren of aanstuurders van typische symptomen als roodheid, jeuk, netelroos, hoofdpijn. Nochtans is histamine een levensbelangrijke neurotransmitter. Ook hier is het de balans die telt. Histamine is van levensbelang, maar we houden de stof maar beter onder controle.

Een naar behoren werkend gastro-intestinaal stelsel, een normaal functionerende stress-as, onbewerkte voeding, een evenwichtig hormoonstelsel, voldoende hydratatie…..dit alles en nog veel meer zorgt voor stabielere mastcellen en een normaal histaminemetabolisme door een goed functionerend enzymatisch systeem.

Hoe kan er bepaald worden of er sprake is van histamine intolerantie en hoe kan je de aanvoer van histamine beperken en de metabolisatie ervan bevorderen?
Welke cofactoren spelen een rol en hoe corrigeer je een te snelle histamine vrijgave?

Dit alles wordt besproken in de openstudiedag van 2 december

Lesgever: Els Cornelis i.s.m.  

Datum: 
zat, 18/11/2017 - 09:00 - 17:00
Locatie: 
Laarne