Orthomoleculaire voeding en geneeskunde

De ontwikkeling van de nutritionele research is niet meer bij te houden en zal zich exponentieel blijven doorzetten! Daardoor wordt de orthomoleculaire geneeskunde meer dan ooit een integrale, wetenschappelijke holistische therapie, die zowel preventief als curatief in de dagelijkse praktijk enorme resultaten boekt. Het Faché Instituut opgericht in 1988 te Laarne België, volgt meer dan 25 jaar de orthomoleculaire ontwikkelingen op de voet en heeft de handen vol om alle orthomoleculaire informatie door te geven, zowel aan medici en paramedici, als aan patiënt of leek.

De grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde is Prof. Dr. Linus Pauling tweevoudig Nobelprijswinnaar, introduceerde in 1968 voor het eerst de term “Orthomoleculair” in Science. Deze term is vandaag een begrip geworden voor alle stoffen, moleculen of handelingen die niet toxisch en niet vreemd aan het lichaam zijn, die het lichaam biochemisch en fysiologisch normaal kan verwerken zonder enige schade, en die op de juiste tijd met de juiste dosis biochemisch individueel dient gegeven of geëlimineerd te worden. Deze verruimde betekenis en definitie werd door Walter Faché in 1989 voor het eerst in België geformuleerd.

Talloze onderzoeken hebben onbetwistbaar uitgewezen dat de meeste mensen kampen met absolute of relatieve voedingstekorten. De huidige moderne ziektebeelden zoals stofwisselingsziekten, degeneratieziekten, immunologische deficiënties, vitaliteitverlies, depressies, ... zijn er het gevolg van.

De oorzaak van deze multipele voedingsdeficiënties is een heel complex van factoren, die elkaar nog oorzakelijk versterken. Deze oorzaken werken als epigenetische factoren in op het DNA en de genen

De belangrijkste ongunstige factoren hiervan zijn:

  • Onze voeding is vanuit het oogpunt van voedingswaarde sterk verarmd als gevolg van onder meer uitputting en overbemesting van de landbouwgronden (intensieve landbouw).
  • Ons voedingspakket is sterk bezoedeld door de chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeteelt en het toevoegen van lichaamsvreemde additieven aan onze voeding (chemische conserveermiddelen, kleur-, geur- en smaakstoffen).
  • Onze voeding wordt op een onnatuurlijke wijze bereid (bakken, braden, frituren, roosteren, koken, enz.), waardoor zeer veel vitale stoffen zoals temperatuurgevoelige en wateroplosbare vitamines en temperatuurgevoelige enzymen verloren gaan.
  • De geïndustrialiseerde voeding is sterk geraffineerd, volledig gedegenereerd, overvet en bovendien bezoedeld met toxische residuen en toegevoegde chemische stoffen.
  • Ons milieu is sterk vervuild met uitlaatgassen van auto's en industrie, straling, bestrijdingsmiddelen, giflozingen, milieurampen, enz. Dit vormt een sterk belastende factor of chemische stress voor ons lichaam.
  • Het gebruik van chemische, lichaamsvreemde medicijnen draagt nog bij tot een verdere vervuiling van ons inwendig biochemisch milieu.
  • Veel mensen verkeren daarenboven in chronische stresssituaties als gevolg van een onnatuurlijke levensstijl. Deze toestand leidt op termijn steeds tot een onderdrukking van het immunologisch afweersysteem en induceert stille ontstekingen of low grade inflammation genoemd volgens neurowetenschapper James Joseph van de Turfts University.

Het eFIOW begeleidt, reeds meer dan 25 jaar in België en Nederland, artsen, apothekers, paramedici, bio-ingenieurs, orthoceutica-firma’s, therapeuten en leken met het organiseren van opleidingen onderverdeeld in een professionele opleiding in de orthomoleculaire nutritionele geneeskunde enerzijds en in een orthomoleculaire consulentenopleiding anderzijds.

Alle opleidingen binnen het eFIOW  zijn erkend door the Belgian Society for Orthomolecular Medicine (BSOM), the International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM), the European Council of Doctors for Plurality in Medicine Brussels (ECPM), de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde Nederland (MBOG) en het Linus Pauling Institute OREGON State University, USA.