Belgian Society for Orthomolecular Medicine (BSOM)

Als voorzitter van de BSOM, heet ik U graag welkom.

De ‘Belgian Soceity for Orthomolecular Medicine (BSOM)’ (Belgische Vereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde) is de enige Belgische beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde, die door de ‘International Society for Orthomoleculair Medicine (ISOM) erkend is.

De BSOM richt het ‘Belgische Orthomoleculaire Accreditatiebureau (OAB)' in, dat accreditatiepunten toekent, die noodzakelijk zijn om erkend te worden als “Geaccrediteerd Orthomoleculair Practicus (arts)” of “Geaccrediteerd Orthomoleculair Consulent” .
Dit is een kwaliteitslabel waaruit blijkt dat
de drager mee evolueert met de nutritionele biochemie van de toekomst.

Het aantal accreditatiepunten wordt beheerd door het Faché Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen (FIOW), het door de BSOM erkende opleidingsinstituut met bijna dertig jaar ervaring, en wordt aan elke kandidaat persoonlijk meegedeeld door het secretariaat van het Faché Instituut.

De BSOM richt jaarlijks een congres in, waar onderlegde en ervaren docenten een kijk geven op de actuele ontwikkeling van de orthomoleculaire wetenschappen en de recente klinische toepassingen.

De BSOM beoogt eveneens een wetenschappelijk platform te zijn voor andere biologisch georiënteerde disciplines.

Tot slot staat de BSOM open voor een nauwe samenwerking met andere ISOM-erkende orthomoleculaire beroepsverenigingen van verschillende landen zoals de ‘Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)’, uit Nederland.

Ik nodig U graag uit om lid te worden van de BSOM en zo bij te dragen aan een toekomsterichte gezondheidszorg in België.

Dr. Mark Bottu, President BSOM
Patijntjesstraat 168
9000 Gent
T: 0032(0)9/220 04 94
mark.bottu@telenet.be