eFIOW oprichter - Walter Faché

Walter O.M. Faché is Orthomoleculair Biochemicus en Voedingsdeskundige. Al meer dan veertig jaar houdt hij zich professioneel bezig met de invloed van voeding, voedingssupplementen, milieu en levenswijze op het welzijn en de gezondheid.

Hij is sinds 1978 voor België de pionier voor de orthomoleculaire voeding en geneeskunde.
Als chemicus, orthomoleculair biochemicus, toxicoloog, voedings- en onderwijsdeskundige heeft hij in 1987 de orthomoleculaire wetenschappen in België geïntroduceerd. Zijn verdienste en bijdrage aan de Orthomoleculaire Geneeskunde werd erkend in 1989 door De International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM) en de Belgian Society for Orthomolecular Medicine (BSOM), in 1999 erkend door Nederland MBOG waar hij gewaardeerd werd als eerste buitenlander door de prijs voor de Orthomoleculaire Geneeskunde te mogen ontvangen.

Zijn pionierswerk is tweeërlei:

 1. hij bracht de orthomoleculaire voeding dichter bij de consument en de practici
 2. hij herschreef de klassieke organische chemie en biochemie in orthomoleculaire termen en vulde deze in een standaardwerk (90 boekdelen in 18 modules) volledig aan met praktisch bruikbare interacties en relationele denk- en inzichtspatronen voor artsen, academici, therapeuten en zelfs voor leken.

Bovendien inspireerde hij de orthoceutica firma's door zijn talrijke seminaries en voordrachten om hun nutriceuticals orthomoleculair-biochemisch te onderbouwen.

Hij stichtte in 1996 een Orthoceutische Firmaraad voor België. Als beginnend onderwijzer in 1958 (2 jaar), in 1963 als geaggregeerde regent wetenschappen (11 jaar), in 1974 als docent chemie aan het KA Gent (24 jaar), repetitor chemie en biochemie voor universiteits-studenten aan de UG en de VUB (27 jaar), docent biochemie aan de osteopathieschool te Gent (5 jaar), docent biochemie aan het Ortho-Instituut Nederland (12 jaar) en gastdocent aan verschillende universiteiten heeft hij met deze jarenlange ervaring als onderwijsdeskundige het unieke wetenschappelijke profiel om als directeur van het Faché Instituut de nieuwe orthomoleculaire voedingstrend in België naar de consument, professional en orthoceutische firma's te brengen tot op heden.

Hij heeft in 2014 de fakkel overgedragen aan Ir Biochemie Angélique De Beule, die tot de nieuwe directeur van het eFIOW werd  gepromoveerd en het totaal beleid voert van het Instituut.

 

Walter O.M. Faché, HEOS biochemicus en sinds 07 juni 2014 erevoorzitter van het epigenetische Faché instituut voor orthomoleculaire wetenschap (eFIOW vzw).

   • stelt als orthomoleculair expert alle cursussen en monografieën inhoudelijk samen
   • is hoofddocent en coördinator van het opleidingsinstituut eFIOW
   • is eindredacteur en wetenschappelijk adviseur van Orthofyto & LeefNu
   • schrijft de hoofdartikels voor beide tijdschriften
   • schrijft publicaties en orthomoleculaire boeken
   • geeft de mondelinge cursussen, seminaries, workshops en voordrachten van het eFIOW
   • begeleidt als onderwijsdeskundige de cursisten van de schriftelijke cursus
   • geeft voordrachten voor Firma’s, U niversiteiten, Lokgroepen en Opleidingsinstituten
   • geeft voordrachten voor Vereni gingen, Patiëntengroepen, Congressen en Vakbeurzen
   • coördineert en geeft zes Seminaries en twee Express-cursussen per jaar
   • evalueert producten van firma’s in het kader van het eFIOW kwaliteitslabel
   • inoveert orthoceuticals voor orthoceutische firma's
   • is samen met Angélique De Beule hoofdredacteur van WIMED, de gesloten website
   • geeft orthomoleculaire adviezen aan cursisten en leden
   • stelt voor kandidaat-cursisten een persoonlijk studieplan op
   • brengt het orthomoleculair gedachtegoed over in een community-vorm

 

Vraag vrijblijvend informatie of maak een afspraak met Walter O.M. Faché voor een persoonlijk onderhoud: 09/369 60 68 of via mail walter@efiow.be