Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Pancreas burn-out

Figuur 1: Pathofysiologie van acute pancreatis

Auteur: Angélique De Beule

Samen met de maag en lever, bevindt de pan- creas zich in het centrum van de zonnevlecht (solar plexus), die in nauwe verbinding staat met de nervus vagus.

Onder leiding van de parasympaticus maakt de alvleesklier insuline vrij.
Die er op haar beurt voor zorgt dat de glucose tot in de cel kan komen en via de aerobe glycolyse in energie wordt omgezet. Echter, in een aanhoudende vecht-vlucht- situatie neemt de sympathicus de bovenhand.
Adrenaline en cortisol zetten de pancreas aan tot glucagonafgifte, waardoor de lever start met de omzetting van glycogeen in glucose. Ondertussen zijn de bètacellen gestopt met de insuline-productie, wat onvermijdelijk voor glucoseopstapeling in het bloed zorgt. Na een periode van lange onderdrukking geraken de bètacellen gedesoriënteerd en sterven ze uiteindelijk af.
Het gevolg is dat er geen mogelijkheid meer bestaat om energie op te slaan in de vorm van glycogeen. Langzaam maar zeker begeeft het lichaam zich in een
uitgeputte en zenuwgerelateerde diabetestoestand. Willen we de Langerhanscellen scherp houden en dergelijke pancreas burn- outsituaties voorkomen, dan is het uiterst belangrijk  om  parasympaticus en sympaticus in balans te brengen.