Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Kinderen grijpen massaal naar antidepressiva

Auteur: Els Cornelis
-Jan 2018-

Einde 2017 bereikte ons het bericht dat 17.600 Belgische tieners tussen elf en twintig jaar vorig jaar antidepressiva slikten. Nog massaler dan het jaar daarvoor. Want t.o.v. 2015 is er maar liefst een stijging van 8,6 procent opgetekend. Deze nieuwe RIZIV-cijfers zijn schrikbarend en verontrustend te noemen.

Het lijkt erop dat een dalende trend er niet meteen in zit, dit ondanks onze goed uitgebouwde gezondheidszorg en alle pogingen om het taboe op mentale problemen weg te nemen, ten spijt.

"We zullen de cijfers over de consumptie van antidepressiva bij jongeren verder analyseren en mee op zoek gaan naar de redenen achter het stijgende gebruik", zo laat Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen weten.

Stijgende druk
In het zoeken naar een verklaring van dit massaal gebruik van antidepressiva onder kinderen en jongeren, komt ook kinderpsychiater Lieve Swinnen aan de beurt. Swinnen benoemt hierin de rol van stijgende druk op school, op sociale media, gescheiden gezinnen.
Kortom, Swinnen legt de oorzaak bij de steeds groter wordende druk in de prestatiemaatschappij en gebrek aan structuur.

Dat zegt ook Nico De Fauw, psycholoog en directeur van In4Care dat zich specialiseert in de innovatie van zorg en welzijn. Naar pilletjes grijpen bij tegenslagen is geen goed idee, aldus De Fauw. Volgens De fauw klopt het niet als kinderen leren dat medicatie de oplossing is. Dan worden ze net veel hulpbehoevender. ‘Ze zullen daarna bij elke tegenslag naar een pilletje grijpen’.

‘Ook de geestelijke gezondheidszorg innoveert’, besluit De fauw. ‘Maar we weten niet of nieuwe kennis tot bij de juiste personen geraakt. Zijn pillen het antwoord omdat voorschrijvers geen alternatieven kennen? Zijn voorschrijvers van pillen op de hoogte van nieuwe onderzoeken? Kennen zij bijvoorbeeld apps die jongeren steunen of hen dagelijks melden een doel te stellen? Ook zulke hulpmiddelen helpen jongeren nadenken en voorbereiden op de toekomst.’

kinder- en jeugdpsychiatrie Dirk Van West wijst dan weer op het belang van psychotherapie, een stap die maar al te vaak wordt genegeerd, vaak door overbelasting en wachtlijsten in de geestelijke gezondheidscentra. Volgens de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid combineert amper één op de vier jongeren medicatie met psychotherapie.

Naast psychotherapie is het- dit ter voorkoming en ondersteuning van mentale problemen- ook van belang dat we kinderen en jongeren, zonder belerend te zijn, helpen in het maken van de juiste voedingskeuzes.