Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Is luchtvervuiling mee verantwoordelijk voor neurodegeneratieve ziekten?

 

Januari 2017 - Els Cornelis

Een slechte luchtkwaliteit kan longaandoeningen en hart-en vaatziekten veroorzaken. Dit  is gekend. Steeds vaker worden we ook bericht van de schadelijke effecten op onze cognitieve functies.  Recentelijk voerden verschillende instanties hier onderzoek naar en publiceerden hun bevindingen.

Zo publiceerde The Lancet een studie waarin 6 miljoen Canadezen gedurende 10 jaar werden gevolgd. Mensen bleken meer kans te maken op neurodegeneratieve ziektebeelden als de ziekte van alzheimer en parkinson. Dat specifieke risico was 7 procent groter wanneer men binnen een afstand van 50 meter van de weg woonde. Hiermee is geen eenzijdig causaal verband aangetoond, maar het geeft wel blijk van een correlatie tussen de vervuiling en neurotoxiciteit.
Wie dicht bij een drukke verkeersader woont, wordt namelijk blootgesteld aan een hogere concentratie fijn stof en uitstootgassen als zwaveldioxide, stikstofoxide en lood. Dicht bij de auto’s zijn fijnstofdeeltjes fijner en penetreren dieper in de luchtwegen. Ook kunnen deze partikels gemakkelijker door de bloed-hersenbarrière.
Om die reden is ook fietsen in een grootstad niet zo gezond. Fietspaden liggen vaak nabij grote wegen, waar een hoge concentratie aan fijn stof en uitstootgassen gemeten wordt. Het vergroten van de afstand tussen het fietspad en de weg is vaak een goede stap om deze schadelijke effecten te beperken. Grotere partikels kunnen minder makkelijk binnendringen. Bovendien neemt de concentratie van fijn stof af met 6% per meter dat men verder van de uitstootbron verwijderd is.  Eerder  toonde Brits onderzoek, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, ook al aan dat magnetisch kleine nanopartikels zich uit de lucht in de hersenen kunnen nestelen en op die manier kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld alzheimer.
Daar kan het giftige magnetiet, dat vrijkomt bij dieseluitstoot, mee verband houden. Magnetiet zorgt voor een aanzienlijke vrije radicalenbelasting in het hersenweefsel.
Kinderen en zwangere vrouwen zijn hier heel gevoelig voor. Toxische stoffen kunnen door de bloed-hersenbarrière heen gaan en blijvende schade aanrichten in het zich nog ontwikkelende brein.
Maar niet enkel (diesel)wagens zijn verantwoordelijk. Ook de industrie met zijn uitstoot van lood, cadmium en alluminium dragen bij tot de verontreinigde lucht. Lood draagt bij tot  een verlaagd IQ, gedragsstoornissen en stoornissen in de centrale en perifere zenuwgeleiding vanaf een bloedloodconcentratie van 100 µg/l. Omwille van de lipofiele eigenschappen van deze stoffen kan het zich makkelijk ophopen in het centrale zenuwstelsel.
Cadmium uit bronnen als sigarettenrook  en industrie heeft eveneens nadelige gevolgen voor het centraal zenuwstelsel. In onderzoek werden gevallen van parkinson gerapporteerd bij personen die blootgesteld waren aan hoge dosissen en bovendien werden nieuwe gevallen van multiple sclerose in verband gebracht met een cadmiumpollutie van water, graan en bladgroenten.

Onlangs werd ook in ons land een studie gepubliceerd waari n professor milieu-epidemiologie Tim Nawrot , verbonden aan de Universiteit Hasselt, een correlatie ziet tussen blootstelling aan fijn stof en prestatievermogen bij kinderen. De bevindingen, gepubliceerd in het vaktijdschrift Environment International, werden bevestigd door studies binnen het Steunpunt Milieu en Gezondheid.

Het is allerminst evident om een eenduidig causaal verband aan te tonen tussen luchtpollutie en hersenaandoeningen. Andere factoren moeten steeds mee in rekening gebracht worden. Denk aan genetische factoren als achtergrond van de moeder en epigenetische factoren als toxische metalen en PCB's, sociaal- economische achtergrond en bijvoorbeeld de inname van essentiële vetzuren.
In elk geval blijkt steeds meer dat luchtverontreiniging een  bijkomende risicofactor is voor degeneratieve aandoeningen en schade aan het  centraal zenuwstelsel.

 

Met deze voedingstips en hoogwaardige stoffen bieden we alvast weerwerk aan de lichaamsbelasting door tal van toxische stoffen in ons leefmilieu:

 • Glutathion en zijn co-factor selenium vormen de spil in het mixed function oxidase systeem, het detoxificatiesysteem in de lever. Glutathion mobiliseert, bindt en verwijdert zware metalen uit het lichaam.
 • Zwavelhoudende stoffen als MSM en N-acetylcysteïne (NAC) verhogen de excretie van zware metalen via de urine. Vergeet daarbij de zwavelhoudende capaënen (look, ajuin, prei) niet. Het zijn stuk voor stuk natuurlijke cheleerders.
 • Zink reduceert de toxische eigenschappen van lood, blokkeert de opname van toxische mineralen en remt het effect van lood op enkele enzymen in het lichaam.
 • De zoetwateralg chlorella draagt dankzij het aanwezige chlorofyl bij tot de reiniging en detoxificatie van het bloed en wordt daardoor ook wel eens de groene stofzuiger genoemd.
  Chlorofyl is een uitstekende chelator van zware metalen waardoor deze toxische stoffen uitgescheiden worden uit ons lichaam.
 • Ook andere planten met een hoog chlorofylgehalte kunnen zware metalen als lood, cadmium en uranium sneller binden.  Deze eigenschap wordt toegeschreven aan alfalfa en de kiemzen van tarwe en gerst (tarwegras, gerstegras), waterkers en broccolischeuten.
 • Zuiver je lichaam door dagelijks kolen te eten. Die bevatten immers zwavelhoudende glucosinolaten die de lever helpen reinigen. Spruitjes zijn zowat de koplopers qua hoeveelheden en beschikbaarheid van deze glucosinolaten. Sulforafaan, een zwavelhoudende stof uit de cruciferen als broccoli, kolen, spruiten, waterkers zorgen voor DNA herstel en voorkomen celdeling van kankercellen.
 • Alfa-liponzuur uit bijvoorbeeld spinazie bezit eveneens de eigenschap zware metalen te binden.
 • Zeoliet: vulkanisch oermineraal dat het lichaam ontgift van zware metalen door als een spons toxische stoffen te binden.
 • Ondersteun de lever met bittere stoffen als mariadistel, artisjok, rammenas, grapefruit
 • Last but not least: Start je dag met een glas zuiver water en drink minstens 1,5 liter tot 2 liter water en gezonde dranken doorheen de dag (zie vernieuwde drankendriehoek eFIOW)

Bronnen:
www.milieurapport.be
www.thelancet.com
www.knack.be
www.demorgen.be
www.efiow.be/artikel/zware-metalen-elimineren-neurotoxische-effecten-voorkomen
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/30/broccoli-s...