Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Disbalans in het gastro-intestinaal microbioom

 

Het humaan microbioom bestaat uit miljarden micro-organismen die zich in en op het hele lichaam bevinden: oren, neus, mond, longen, huid, en darmen. Ons lichaam bestaat voor 90% uit micro-organismen. Meer dus dan het aantal lichaamscellen. Deze micro-organismen brengen ook uniek genetisch materiaal met zich. Naar schatting acht miljoen genen, dat betekent dat we 360 maal meer microbiële genen dan humane genen bezitten.

Deze menselijke micropopulatie bestaat naast virussen, fungi, protozoa en (ingewand)wormen, hoofdzakelijk uit bacteriën. Naargelang de plaats waar ze zich bevinden op het lichaam, worden ze onderverdeeld in vier groepen of phylotypes: Actinobacteriën, Bacteroideten, Firmicuten en Proteobacteriën. De samenstelling in en tussen deze verschillende hoofdstammen is recht evenredig met het beschermende effect tegen hedendaagse ziektes zoals diabetes, obesitas, chronische (darm)ontstekingen en kanker.

Verschenen in Orthofyto 3 – 2017

Juni 2017- Angélique De Beule