Deze pagina is alleen toegankelijk voor WIMED-leden

Deze samenleving vernietigt ons geheugen

Steeds meer stress, slechte voedingsgewoonten, te weinig zuurstof in de hersenen door te weinig beweging, een slechte luchtkwaliteit, het langdurig en veelvuldig gebruik van slaapmiddelen en anxiolitica, alsook bypassoperaties, het zijn slechts enkele van de vele oorzaken waarom het menselijk geheugen ieder jaar iets meer aan kwaliteit moet inboeten. De gevolgen zijn gigantisch. Werknemers op strategische posten denken minder snel na. Hun concentratievermogen is verminderd. De gebrekkige besluitvorming in crisisproblemen kan mensenlevens in gevaar brengen en miljoenenschade veroorzaken. « We moeten er voor zorgen dat ons geheugen op scherp blijft", verklaarde professor Stacy Castner op de vijfdaagse BioVision wereldtop in het Franse Lyon. « In afwachting van een betaalbare genetische ‘geheugenfacelift’ kunnen enkel een aantal voedselsupplementen, een meer gezonde levenstijl en bepaalde medicijnen ons denkvermogen terug verbeteren », zegt de neuro-wetenschapper die verbonden is aan de ‘University of Yale School of Medicine’. Castner schreef onlangs een uitgebreid artikel over de relatie tussen ‘stress’ en ‘geheugenzwakte’ in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’.

Castner kreeg tijdens de vijfdaagse BioVision conferentie in Frankrijk de steun van drie andere Amerikaanse neurologen. Ook professor Susan Resnick van het ‘National Institute of Aging’ (NIA), professor Joe Tsien die verbonden is aan de ‘Washington University School of Medicine’ in St Louis, en professor Mark Newman van het ‘Duke University Medical Center’, waarschuwden voor de niet in te schatten gevolgen van de steeds slechter wordende geheugenfunctie bij de mens. « Het grootste probleem is dat steeds meer jongere mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar nu dezelfde symptomen krijgen als de 65 plussers van vandaag », vertelt professor Joe Tsien. « Het feit dat we in een 24 uur samenleving zitten, waar de hersenen zowel tijdens de werkweek als gedurende het weekend onvoldoende rust wordt gegund, resulteert in hersenschade op veel vroegere leeftijd. Het is bekend dat er een drietal voedselsupplementen beschikbaar zijn om de grijze denkmassa terug te activeren. Ik denk vooral aan fosfaderylserine, NADH en Co-enzym 10. Mensen die de moeite doen om deze suppleties disciplinevol in te nemen krijgen op relatief korte termijn terug een meer accuraat denkvermogen. Ik vraag me echter af of een totaal aan waarden ontbrekende groep mannen en vrouwen de moeite zal doen deze middelen te gebruiken en dit te koppelen aan een gezondere levenstijl. Niemand twijfelt aan de waarde van deze supplementen. Steeds meer wetenschappers beginnen echter hun bedenkingen te hebben bij de wil van de volwassenen zelf om iets aan hun concentratie- en geheugenverlies te doen.
Ik geef slechts een voorbeeld. In New York worden er iedere dag zo’n vierduizend alcohol- of druggeïntoxiceerde mannen en vrouwen op de spoedafdelingen van ziekenhuizen binnengebracht en verzorgd. Anno 2001 schommelt de leeftijd tussen de acht en tachtig jaar. Tien jaar geleden waren de jongste patiënten vroege veertigers die in een soort midlife-crisis waren terechtgekomen en trachten te vluchten uit deze wereld. Vandaag doen kinderen precies hetzelfde met softdrugs en alcohol. »

Kortom in een samenleving waar mannen en vrouwen steeds minder tijd kunnen vrijmaken om op een gezonde manier te eten staan voedselsupplementen, die het concentratievermogen en het geheugen optimaliseren, centraal. Ze bieden een relatief snelle verbetering van de individuele levenskwaliteit en garanderen veiliger en meer efficiënte prestaties thuis en op het werk.

Dit artikel geeft een overzicht van de voornaamste voedselsuplementen die in alle Beneluxapotheken kunnen besteld worden.

Huperzine A ideaal om geheugenproblemen ‘te vergeten’!

Huperzine A is een product dat in Lyon niet werd vernoemd. Het is nochtans een uitstekend preparaat om geheugenproblemen ‘te vergeten’ en opnieuw helder te kunnen nadenken.

Huperzine A (HupA) wordt gevonden in een extract van de Huperzia serrata mossoort. HupA wordt reeds eeuwen gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde om het denkvermogen van oudere mensen te verbeteren.

HupA is een alkaloïde, een sterk werkend stikstofhoudend plantenbestanddeel.
Professor Alan Kozikowski is een biochemicus. Hij leidt de afdeling neurologie van de Georgetown University in de Verenigde Staten. Kozikowski is de eerste Westerse wetenschapper die HupA bestudeerde en synthetiseerde. In de ‘Journal of the American Medical Association’ schreef hij dat Huperzine A een zeer veilig product is dat over natuurlijke, krachtige en selectieve cholinesteraseremmers beschikt. Volgens Kozikowski werkt HupA veel beter dan de acetylcholinesterase-blokkers die nu worden aanbevolen om de levenskwaliteit van Alzheimersymptomen onder controle te houden.

Wetenschappers hebben herhaaldelijk aangetoond dat een gebrekkig geheugen en cognitieve verstoring samengaan met een dramatische vermindering in de acetylcholinesynthese en/of –afgifte in de zenuwcellen. Het ontdekken van een ernstig beschadigd en minder actief cholinergisch systeem in de hersenen van patiënten met geheugenverminderingen en Alzheimerdementie, heeft onderzoek gestimuleerd naar de verbetering van de cerebrale cholinergische zenuwoverbrenging via cholinesterase remmers.
Van acetylcholinesterase blokkers wordt gemeld dat zij het geheugen verbeteren in een aantal patiënten die aan de een lichte vorm vam Alzheimer lijden. Het is ook aangetoond dat deze remmers de afscheiding bevorderen van het nuttige amyloid precursor proteïne (APP). Deze precursor kan de werking en het referentiegeheugen verbeteren alsook de synthese en afgifte van de neurotransmitter acetylcholine in de hersenen verhogen. Het lange-termijn gebruik van cholinesterase remmers, zoals HupA, verbetert niet alleen de cholinergische functie, maar verhoogt tevens het normale APP metabolisme, dat patiënten, die aan geheugenverminderingen inclusief Alzheimer, verder zal helpen.

Huperzine A heeft ook een lange interactietijd met acetylcholinesterase, waardoor HupA effectiever is dan andere soortgelijke stoffen. Met HupA duurt de remming zes uur na de inname, terwijl veel andere stoffen een aanmerkelijk kortere werkingstijd hebben. Deze stof bezit de unieke eigenschap om de bloed-hersenbarrière goed te passeren met minimale neveneffecten bij de therapeutische dosering.
Slechts enkele andere AChE-remmers zijn op grote schaal uitgebreid onderzocht bij dementie. Het zijn physostigmine, tacrine en donepezil. Tot nu toe zijn er problemen met deze stoffen. Hun werkingstijd is te beperkt en de toxische nevenwerkingen zijn tot vandaag te groot.

Hoe werkt Huperzine A ?

Huperzine A is een krachtige acetylcholine remmer. Acetylcholine is de neurotransmitter in de hersenen die verantwoordelijk is voor de overdracht van elektrische impulsen van één zenuweinde naar de andere. Het wordt aangemaakt in het einddeel van zenuwvezels en verpakt in kleine blaasjes waar het wordt opgeslagen totdat het wordt vrijgegeven.
Wanneer acetylcholine wordt uitgescheiden door het einde van de zenuw, blijft het enkele seconden hangen. In een normaal brein verzorgt het enzym acetylcholinesterase een balans door acetylcholine af te breken. Het wordt in twee delen gesplitst, nl. een acetaat molecuul en choline. De choline wordt teruggezonden in het zenuweinde om opnieuw acetylcholine aan te maken. De hersenen van Alzheimerpatiënten laten een tekort zien aan acteylcholine door beschadiging van de zenuwcel die het uitscheidde. Zelfs met dit tekort blijft het acetylcholinesterase-enzym werken om de acetylcholine – die nog door de beschadigde zenuwcel wordt afgegeven – te verwijderen.
Dit geeft een tekort. Huperzine A stopt dit enzym om acetylcholine af te breken en voorkomt zo een tekort en verbeterd de mentale functies.

Preklinische studies

Uitgebreide laboratoriumtests met HupA op dieren lieten zien dat deze stof niet mutageen is. Tests bij muizen en konijnen om te bepalen of deze stof misvormingen zou geven bij verschillende oplopende doseringen gaf geen deformaties te zien.

Toxisch of niet?

De therapeutische index van Huperzine A is uitmuntend. Deze eigenschap wordt gedefinieerd als de ratio tussen de benodigde dosis om een toxisch effect te produceren tegen de dosis die nodig is om de gewenste therapeutische reactie te geven. Hoe groter de ratio van de index van een geneesmiddel, des te groter is de relatieve veiligheid.
Wetenschappers bepaalden vergelijkende therapeutische waarden van vijf belangrijke AChE remmers. Er werd uiteraard ook gekeken naar Huperzine A.

HupA werd vergeleken vanwege zijn biologische effectiviteit en potentie in verscheidene tests waarbij geïsoleerd dierlijk spierweefsel werd gebruikt. HupA scoorde juist achter Huperzine B, ook uit Huperzia serrata, als beste. De dosering van HupA was echter lager dan die van Hup B, zodat Huperzine A de voorkeur verdient.
Een soortgelijke vergelijking van toxiteit werd ook bij muizen getest. Hierbij werden tacrine, physostigmine, galanthamine samen met Huperzine A op een rij gezet. HupA kwam ook hier als veiligste middel uit de proeven.
Huperzine A had ook geen levertoxiteit bij honden en konijnen. Ook andere neveneffecten zoals misselijkheid en braken bleven uit.

Testen bij mensen

Een dubbelblind, placebo gecontroleerde studie bij 60 ouderen met uitsluitend klachten over vergeetachtigheid (geen dementie, Alzheimer of andere geheugenstoornissen) in het klinisch onderzoekscentrum van het Beijing Municipal An Ding Hospital, gaf in de HupA groep een 50 % verbetering in scores van geheugentesten te zien. Bij de placebogroep scoorde 3.3 % beter tijdens de geheugentest.

Momenteel lopen er in de Verenigde Staten drie klinische studies met Huperzine A. De resultaten worden in de herfst van 2001 verwacht.

Uit alle beschikbare wetenschappelijke gegevens blijkt dat Huperzine A dienst kan doen als een uitstekend therapeutisch middel om onder andere acetylcholinesterase te remmen en dementieklachten te verminderen. Huperzine A geeft een langdurige remming van acteylcholinesterase activiteit in de hersenen – tot 360 minuten – en verhoogt de acteylcholine niveaus tot 40 procent na 60 minuten.
In Fase II klinische onderzoeken verbeterde Huperzine A het geheugen van Alzheimer patiënten met minimale bijwerkingen.
Door de goede passage van de bloed-hersenbarrière, de lange halfwaardetijd en de hoge biologische beschikbaarheid bij orale inname is HupA een goede aanvulling om uiteenlopende problemen te helpen verbeteren.
Voor mensen boven de 50 lijkt ook preventief een rol weggelegd voor HupA. Bij deze leeftijdsgroep nemen geheugenfuncties verder af. Dit proces begint bij kerngezonde mannen en vrouwen trouwens al vanaf het dertigste levensjaar.

Veiligheid en bijwerkingen

Een studie in New York bij 23 mannen gedurende 28 dagen, gaf met een dosering 100 mcg. (2 x daags 50 mcg.) geen negatieve bijwerkingen te zien die gerelateerd waren aan het gebruik van HupA.
Verdere studies in de V.S. zullen een beter inzicht moeten geven over de bovengrens van de dosering. Tot die tijd lijkt de dosering van 100 mcg. aan te bevelen.
Bij de diverse studies zijn slechts incidenteel milde bijwerkingen gevonden als lichte duizeligheid en darmstoornissen.
Zwangere vrouwen en mensen met een te hoge bloeddruk wordt afgeraden HupA te gebruiken.

Dosering

Preventief: 1 tot 2 x daags 1 tabletje van 50 mcg. met minimaal zes uur tussenruimte in verband met de halveringstijd van HupA (ca. 5-6 uur).
Therapeutisch: 2 x daags 1 tabletje van 50 mcg. met minimaal zes uur tussenruimte.
Tijdens studies in China werden doseringen van 200 tot 400 mcg. gebruikt.
Huperzine A is verkrijgbaar in een sterkte van 50 mcg. per tabletje in een verpakking van 60 stuks. Het is belangrijk dat uitsluitend de gezuiverde en gestandaardiseerde vorm van Huperzine A gebruikt wordt; het basisextract en het gehele kruid op zich kunnen toxisch zijn.

Phosphatidylserine als ideale hersenvoeding

Eén van de meest in het oog springende stoffen, die afneemt naarmate de leeftijd vordert, is phosphatidylserine. Phosphatidylserine zorgt voor fosfolipiden in de hersencellen. Fosfolipiden hebben een essentiële biologische functie. Zij vormen de basis van alle biologische celmembranen. Phosphatidylserine is sterk geconcentreerd aanwezig in het brein en in zenuwweefsel.

Belangrijke effecten van fosfatidylserine!

- activering van proteïne-kinase C, een belangrijk enzym, waarvan aangetoond is dat de niveaus in het brein afnemen met het vorderen van de leeftijd.
- toename van de acetylcholine receptoren in de hersenen. Acetylcholine is een neurotransmitter en speelt een grote rol in het autonome zenuwtelsel.
- verhoging van de dopamine-afgifte. Dopamine regelt de activiteit in de hersenen en heeft een remmende werking, zodat we niet teveel indrukken te verwerken krijgen.
- verbetering van de prikkeloverdracht. Ook dit heeft te maken met de productie van neurotransmitters, zoals acetylcholine en dopamine, in de synapses tussen de zenuwcellen en het aantal dendrieten (vertakte uitsteeksels van de zenuwcellen die de prikkels geleidt in de richting naar een cellichaam toe.)
- toename van glucose metabolisme. Ongeveer 1/3 deel van alle glucose in het lichaam wordt gebruikt om de hersenen te voeden.

De hersenen gebruiken continu een grote hoeveelheid energie. Elk orgaan dat zoveel energie consumeert is vatbaar voor veel schade door vrije radicalen. Het lijkt erop dat ook phosphatidylserine een anti-oxidatieve, vrije radicalen onderdrukkende werking op receptoren van de hersencellen heeft.

Door de effecten van phosphatidylserine kan men de leeftijdgebonden afname van cognitieve functies voorkomen.

Achtergrond en beschikbaarheid van fosfatidylserine!

Sinds de zeventiger jaren wordt er wereldwijd wetenschappelijke onderzoek verricht naar de werking van phosphatidylserine. De onderzoeken met mensen, die pas in de tachtiger jaren gestart werden, zijn verricht in gerenommeerde instituten met een concentratie in Italië en werden gehouden onder o.a. gezonde ouderen, mensen met seniele dementie en Alzheimer. Zonder uitzondering gaven alle onderzoeken (enkele tientallen) een positieve werking te zien van phosphatidylserine. Zaken als namen en gezichten onthouden, concentratie, oriëntatie, nummers onthouden en andere cognitieve functies verbeterden. In alle onderzoeken werd gebruik gemaakt van geheugentesten, welke algemeen door de wetenschappelijke wereld worden erkend.
Terwijl phosphatidylserine eerder alleen uit dierlijke bron kon worden verkregen, slaagde een team van onderzoekers in Israël er, in samenwerking met het Weizman Institute of Science, in om phosphatidylserine via een enzymatisch reactieproces te concentreren uit sojalecithine. Soja bevat normaal een zeer geringe hoeveelheid phosphatidylserine. Met enzymen uit savooi kool verkrijgt men een werkzame hoeveelheid volgens een geheel natuurlijk proces. Phosphatidylserine is uitstekend biologisch beschikbaar na orale inname.

Leeftijdgebonden geheugenvermindering

Geheugenvermindering wordt geassocieerd met het toenemen van de leeftijd en kan voor het individu en de familie onaangenaam zijn en van invloed zijn op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de betrokken persoon. De leeftijdgebonden afname van mentale functies zoals geheugen, leervermogen en alertheid lopen parallel met de afname van phosphatidylserine. De effecten van phosphatidylserine op de cognitieve functies zijn verrassend positief.
Recente dubbelblinde onderzoeken in Europa en de V.S. toonden aan dat suppletie met phosphatidylserine een vitale rol kan spelen in de ondersteuning van cognitieve functies wanneer wij ouder worden.

Een dubbelblind klinisch onderzoek door Dr. Jacob Gindin, hoofd van het “Geriatric Institute of Education and Research” in het Kaplan ziekenhuis in Rehovot, Israël vergeleek een groep gezonde ouderen van 72 personen tussen de 60 en 80 jaar gedurende drie maanden. De helft kreeg een placebo, de andere helft het in Israël ontwikkelde phosphatidylserine preparaat (met 100 mg. phosphatidylserine). Twee van de parameters waren de “Wechsler geheugen test“ en de “List of Depressive Symptoms”. De resultaten wezen op een sterke en belangrijke positieve invloed van de behandeling op zowel geheugen als stemming. Delen van geheugen en waarneming die het meest verbeterden door de behandeling waren het herinneren van informatie, visueel geheugen (gezichten, situaties e.d.) en het onthouden van nummers. Ook de stemming verbeterde. De zgn. najaarsdepressies ontwikkelde zich wel in placebo groep, maar werden volledig geblokkeerd in de groep behandeld met phosphatidylserine.
Eén van de opvallendste verbeteringen tijdens dit onderzoek was bij een 70-jarige telefonist van een kibboets. In de loop der jaren had hij steeds vaker het telefoonboek van de kibboets nodig om de gesprekken door te verbinden; de laatste jaren kon hij niet meer zonder werken. In de loop van het onderzoek kon hij alle gesprekken weer doorverbinden zonder het telefoonboek.

De positieve invloed van phosphatidylserine op gezonde ouderen was al eerder bevestigd door meerdere onderzoeken o.a. Crook, et al 1991. Dit onderzoek, in samenwerking met Vanderbilt University en Stanford University, omvatte 149 personen van 50 tot 75 jaar en duurde 12 weken. Zij kregen 3 x daags 100 mg. phosphatidylserine of een placebo.
De onderzoekers constateerden dat een cluster van personen, die het meest last hadden van geheugenvermindering, het meest profiteerden van de phosphatidylserine. Zij merkten op, dat in termen van cognitieve status, zij die phosphatidylserine hadden ingenomen “de klok12 jaar hadden teruggezet.”

Seniele dementie en Alzheimer zijn degeneratieve progressieve ziektes, waarvan genezing nog steeds niet mogelijk is. De huidige behandelingen zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op het verlichten van de symptomen die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
Een klein deel van de literatuur over Alzheimer zegt o.a. het volgende:
Transmitter vervangende therapie zou ook de wijdverspreide pathologie in de verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer kunnen verminderen door productie van neurotransmitters te bevorderen. Deze therapie zou gebruikt kunnen worden om neuronen te beïnvloeden, die verschillende neurotransmitters afgeven, zoals acetylcholine, norepinephrine, serotine, somatostatine en glucamaat (Selkoe, 1992). Deze bevindingen worden door een aantal wetenschappelijke onderzoeken bevestigd o.a. door Dr. J. Gindin, Kaplan Hospital, Rehovot, Israël, 1996.
Een groep Alzheimer-patiënten ontving dagelijks 300 mg. phosphatidylserine. Het onderzoek duurde 2 maanden en er deden 94 patiënten aan mee. De met phosphatidylserine behandelde groep vertoonde een duidelijke mentale en fysieke verbetering, terwijl de meeste personen uit de placebo groep verder verslechterde, zoals aangenomen mag worden in het “normale” verloop van de ziekte. Het verschil tussen de twee groepen was duidelijker bij patiënten in de vroege fase van de ziekte. Andere wetenschappelijke onderzoeken wijzen op juist het tegenovergestelde: in latere fase van Alzheimer werden grotere voordelen gezien van suppletie met phosphatidylserine.
De gebruikte parameters waren gebaseerd op medische aspecten en omvatten o.a. onderzoek van mentale en lichamelijke gezondheid en welzijn.
De verbeteringen uitten zich m.n. in het herkennen van gezichten en personen, herstel van het dag- en nachtritme, sanitaire behoeften e.d. Anekdote: een man met Alzheimer verslechterde snel en werd agressiever. Na zes maanden 3 x daags PS vond ook zijn vrouw dat hij rustiger was geworden, alerter reageerde en de achteruitgang gestopt was.

Het onderzoek in Israël werd uitgevoerd met plantaardige phosphatidylserine. Al eerder werden onderzoeken verricht met de dierlijke versie van phosphatidylserine. T.H. Cook’s Memory Assesment Clinic onderzocht, in samenwerking met Vanderbilt University, 51 Alzheimer-Patiënten gedurende 12 weken. De met phosphatidylserine behandelde groep vertoonde verbetering in een aantal cognitieve functies.
Ook P.J. Delwaide van de Universiteit van Luik onderzocht het effect van phosphatidylserine onder 35 klinische patiënten (van 65 tot 91 jaar) allen leidend aan milde tot matige vermindering van geheugen en waarneming. De met 300 mg. phosphatidylserine per dag behandelde groep vertoonde een aanmerkelijke verbetering van de cognitieve functies .
Het is duidelijk dat er nog heel veel onderzoek gedaan moet worden naar dementie en Alzheimer. Het lijkt belangrijk om in geval van het afsterven van hersencellen, de gezonde hersencellen juist extra voeding te geven door aanvulling met phosphatidylserine.
Phosphatidylserine kan, mede vanwege de hogere productie van acetylcholine, in een aantal gevallen de cognitieve functies helpen verbeteren. Een dosis van 3 x daags 100 mg., samen met 395 mg. andere fosfolipiden en glyceriden, lijkt het beste effect te hebben. Een hogere dosering lijkt volgens de onderzoeken geen zin te hebben.

Andere toepassingen

Onderzoekers vonden nog een positief effect van phosphatidylserine, waar stress hormonen een onderdeel van lijken te zijn. Deze verbinding is nog niet direct gelegd, maar er zijn indicaties dat met phosphatidylserine een beter antwoord op fysieke stress mogelijk is en dat men beter in staat is de stress hormonen te beheersen en in balans te houden. Bij onderzoek bij topsporters -, m.n. gewichtheffers- bleek dat na inname van 400-800 mg. phosphatidylserine een uur voor een zware lichamelijke belasting, het cortisol niveau tot 35% minder werd.
Uit de praktijk blijkt inmiddels, dat phosphatidylserine – naast preventief gebruik – ook voorgeschreven wordt door een aantal artsen aan patiënten met een breed scala van klachten. Een greep hieruit: herseninfarct, gevolgen van coma, whiplash, leerproblemen, dyslexie, hersenbeschadiging als gevolg van ongevallen.

Gebruiksadvies en bijwerkingen

Elke capsule bevat 100 mg. phosphatidylserine en 395 mg. andere fosfolipiden, zoals choline, lecithine, ethanolamine en fosfatide zuur.
Phosphatidylserine is goed in staat de bloed-hersenbarrière te passeren. Onder normale omstandigheden is het verstandig om in het begin 3 x daags een capsule in te nemen tijdens de maaltijd gedurende 6 tot 8 weken. Daarna kan, bij gezonde ouderen, teruggegaan worden naar 2 capsules en later mogelijk zelfs 1 capsule als onderhoudsdosis. In andere situaties is het advies om 100 mg. phosphatidylserine 3 x daags te blijven innemen.
Een hogere dosering dan 300 mg. phosphatidylserine per dag lijkt volgens onderzoeken geen zin te hebben. Voor mensen tot ca. 50 jaar is het advies om 4-6 weken 2 x daags een capsule in te nemen en daarna 1 x daags.
Wanneer begonnen wordt met het innemen van phosphatidylserine, zal men zeer geleidelijk verbetering waarnemen. Hoewel er veranderingen zijn, zal men dit mogelijk nauwelijks merken, omdat dit elke dag plaatsvindt. Als men echter na een half jaar terugkijkt, dan zal het verschil een stuk duidelijker zijn.
De verhoogde bloedserum niveaus verschijnen na ongeveer 30 minuten na inname, met een daaropvolgende opname door de lever en – later – het brein.
Het is aan te bevelen phosphatidylserine continu in te nemen. Wanneer gestopt wordt verdwijnt het effect geleidelijk.

Tijdens de onderzoeken werden geen bijwerkingen geconstateerd. Phosphatidylserine en de andere fosfolipiden zijn geheel plantaardig. Een onderzoek met ratten gaf, zelfs bij een aanmerkelijk grotere dagelijkse hoeveelheid phosphatidylserine dan nodig is voor mensen, geen enkele bijwerking te zien. Opmerkelijk was dat bij de onderzoeken bij de gebruikers van het phosphatidylserine supplement de depressiviteit uitbleef (m.n. de zgn. najaarsdepressies). Dit gold alleen voor mensen met lichte depressieve gevoelens.
Omdat phosphatidylserine de afgifte veroorzaakt van acetylcholine en dopamine, zouden sommige mensen enigszins last kunnen krijgen van hun maag, wanneer men phosphatidylserine inneemt tussen de maaltijden in. Het advies is dus ook om phosphatidylserine in te nemen tijdens of direct na de maaltijd.
Preparaten met phosphatidylserine zijn voedingssupplementen, omdat het volledig uit plantaardig materiaal bestaat.

Preventie

Phosphatidylserine is een belangrijke kandidaat voor langdurige suppletie om mogelijk op de lange termijn degeneratie – zoals hiervoor besproken – te helpen voorkomen.

Recente dubbelblind onderzoeken in Europa en V.S. veronderstellen dat toevoeging van phosphatidylserine aan onze dagelijkse voeding een vitale rol kan spelen in de ondersteuning van de cognitieve functies wanneer wij ouder worden. Wanneer men zenuwweefsel begint te verliezen, zijn er minder wegen om de zenuwsignalen over te verzenden. Een dergelijk verlies betekent minder helderheid, slecht geheugen of terughalen van informatie, minder mentale activiteit enz.
In het algemeen vertoonde phosphatidylserine is al die gebieden voordelen bij zowel leeftijdgebonden geheugenvermindering als leeftijdgebonden depressies. Een breed spectrum van leeftijdgebonden cognitieve verminderingen – geheugen, houding, stemming enz. – leken allen verbeterd te worden door phosphatidylserine.

Dirk Bogaert

Referenties:

Andrew A. Skolnick; Old Chinese herbal medicine used for fever yields possible new Alzheimer Disease therapy; Journal of the American Medical Association, 1997; 277:776.

Debasis Bagchi & Jean Barilla, Huperzine A: Boost your brain power; Keats Publishing, Connecticut, USA.
Kozikowski, A.P. et al, Synthesis of Huperzine A and its analogues and their anti-cholinesterase activity; Journal Org. Chem. 56 (15): 4636-4645, 1991.

Yan, X.F. et al; Effects of Huperzine A and B on skeletal muscle and electroencephalogram; Acta Pharmacologica Sinica, 8: 117-123. Institute of Mental Health, Beijing Medical University; Supplemental clinical verification report on Huperzine A tablet (Oct. 90-Aug. 92).

Xu Si-Sun et al; Efficacy of tablet huperzine-A on memory, cognition and behavior in Alzheimer’s disease; Acta Pharmacologica Sinica; Sept. 1995; 391-395.

Tang, X.C. et al; Effect of Huperzine A, a new cholinesterase inhibitor, on the central cholinergic system of the rat; Journal of Neuroscience Research; 1989: 276-285